Rzeczpospolita
 • 1310
 •  0

  Litvin - heta hučyć horda!

  Naš narod ŭsiu svaju svabodnuju ad rasiejskaj akupacyi historyju, horda nazyvaŭsia susiedziami Litvoj, a našy prodki litvinami.
  My i sionnia abaviazany siabie nazyvać litvinami, a našu Radzimu Litvoj.

  … U 1009 upieršyniu zhadvajecca nazva Litvy ŭKviedlinburhskich lietapisach.
  Aficyjnaj dataj zasnavannia Litoŭskaj dziaržavy ličycca 1236, kali Vialiki kniaź Mindoŭh abjadnaŭ amaĺ usie budučyja litvinskija ziamli i staŭ ich zakonnym kiraŭnikom.
  U 1251 Papskaj bulaj Litvie byŭ prysvojeny statusKaralieŭstva (adzinaje pahanskaje dziaržava ŭJeŭropie).
  U 1253 Mindoŭh byŭ karanavany i staŭ pieršym karaliom Litvy.
  Kreŭskaja unija (1385), pahadniennie ab dynastyčnym sajuzie pamiž Poĺskim karalieŭstvam i Vialikim Kniastvam Litoŭskim.
  U XIV — XV stahoddziach Litva z dalučanymi ziemliami,stanovicca adnoj z najbujniejšych dziaržaŭ Jeŭropy.
  U 1410 armija, jakuju ŭznačaĺvali karoĺ Poĺščy Jahajlai Vialiki Kniaź Litvy Vitaŭtam, atrymlivaje vyrašaĺnujupieramohu ŭ Dubrovienskaj
  -4