Россия
 • 2406
 • Преса у Британії написала, що Росія вкрала секрет вакцини від COVID-19. Ми звернулися за коментарем про цю історію до фахівця з біохімії

  tyzhden.ua/Pandemic/253371
  За твердженням британського таблоїда The Sun, є докази, що російські шпигуни викрали формулу вакцини AstraZeneca з дослідницьокого центру в Оксфорді. Тиждень звернувся до Федора Боховчука, PhD з біохімії та дослідника у фармацевтичній компанії з двома запитаннями: чи можливо скопіювати формулу вакцини та наскільки реально збігаються технології виробництва Sputnik V і AstraZeneka? Далі ми публікуємо його відповідь з невеликими скороченнями

  Обидві вакцині від СOVID19, AstraZeneca/Oxford та Sputnik V/НДЦ ім. Гамалеї використовують дуже схожу технологію, це т.з. векторні вакцини, в яких у якості вектору (так у молекулярній біології називають транспортний засіб, яким генетичний матеріал заноситься в клітину) використовують аденовіруси. SARS-COVID19 – це РНК вірус, а у вакцинах проти нього в якості вектору використовуються інактивований (позбавлений можливості подвоюватися в організмі) та набагато більш стабільний та безпечний сам по собі аденовірус.

  Точно можно говорити що обидві компанїї мали вектори, тобто засоби доставки аденовірусу. Питання, який саме ген був до нього «причеплений»? У випадку з СOVID19 – це фрагмент гену, що кодує S-білок. Сама по собі послідовність S-білку не є супер таємницею, вже за 65 днів після ідентифікації вірусу він був секвенований (була встановлена послідовність), а потім встановлена структура цього білка, і ця інформація майже миттєво з'являлася у відкритому доступі. Однак питання, який саме фрагмент гену цього білка ви хочете «упакувати» в свій вектор — досить не просте і відповідь на нього потребує титанічної та дуже швидкої роботи.

  Особисто я, звичайно, не бачив доказів від МІ5, про які нещодавно писали британські ЗМІ, але з самого початку мене дуже засмутила небувала швидкість, пихатість та пафос з якими росіяни звітували про створення «першої в світі» вакцини від СOVID-19. Виглядало дуже дивним що РФ, в якій загальний рівень молекулярної біології набагато нижчий, змогла обігнати Оксфорд та лідируючі фармкомпанїї у світі, і що голове – не опублікувати нічого про таку фантастичну роботу. Наприклад, науковці які створювали AZ публікували свої проміжні результати миттєво.

  Ці побоювання підтвердилися, коли росіяни врешті-решт опублікували перші результати в журналі The Lancet восени 2020-го. По-перше, як відомо, у цієї публікації миттєво знайшли фотошоп та дуже дивні дані, а по-друге – в цієї публікації будо дуже мало лабораторних, молекулярних даних (що дуже дивно, бо зазвичай їх більше, ніж треба). Також історія починається відразу з тестів на безпечність та ранніх клінічних даних вже готової вакцини. Те, що навіть після двох років після початку роботи над вакциною ніхто не опублікував нічого, окрім кліничних тріалів, з якими теж є дуже дивні проблеми, говорить, що в цієї історії є великі білі плями.

  Важливо, що вакцина AZ була спочатку розроблена в університеті Оксфорда науковим інститутом Дженнера та компанією-спіноффом університету — робота велася академічними вченими non profit, тому можна припустити, що до моменту передачі інтелектуальної власності та патентування компанії захист данних не був на рівні корпорацій з big pharma. Окрім того, розробка вакцин навіть великими компаніями відбувалася на небувалому рівні відкритості та взаємного обміну досвідом. Викрадення необхідних данних могли організувати через нескладну хакерську атаку на будь-який компьютер ключових співробітників, які мали текстовий файл з ДНК послідовностю фінального конструкту.

  У свою чергу, НДЦЕМ ім. Н.Ф. Гамалеї, за словами самого Путіна, розробляв вакцину «вместе с российскими военными», та митєво отримав дивну пропагандиську назву. Тому, як на мене, інформація про викрадення інформації про вакцину з Британії щонайменше заслуговує на максимальну увагу та дуже багато пояснює про небувалий успіх російської науки. Наприклад, росіяни досі не змогли отримати міжнародну сертифікацію своєї вакцини через те, що у партії Спутніка знаходять недеактивований аденовірус, що ставить під ще більші сумніви здатність команди розробників працювати з ДНК та РНК зі швидкістю, недосяжною усьому світу.

  По утверждению британского таблоида The Sun, есть доказательства, что российские шпионы похитили формулу вакцины AstraZeneca с дослидницьокого центра в Оксфорде. Неделя обратился к Федору Боховчука, PhD по биохимии и исследователя в фармацевтической компании с двумя вопросами: возможно скопировать формулу вакцины и насколько реально совпадают технологии производства Sputnik V и AstraZeneka? Далее мы публикуем его ответ с небольшими сокращениями

  Обе вакцине от СOVID19, AstraZeneca / Oxford и Sputnik V / НИЦ им. Гамалеи используют очень похожую технологию, это т.н. векторные вакцины, в которых в качестве вектора (так в молекулярной биологии называют транспортное средство, которым генетический материал заносится в клетку) используют аденовирусы. SARS-COVID19 — это РНК вирус, а в вакцинах против него в качестве вектора используются инактивированный (лишен возможности удваиваться в организме) и гораздо более стабильный и безопасный сам по себе аденовирус.

  Точно можно говорить что обе компании имели векторы, то есть средства доставки аденовируса. Вопрос, какой именно ген был его «прицеплен»? В случае с СOVID19 — это фрагмент гена, кодирующего S-белок. Сама по себе последовательность S-белка не супер тайной, уже 65 дней после идентификации вируса он был секвенирован (была установлена ​​последовательность), а затем установлена ​​структура этого белка, и эта информация почти мгновенно появлялась в открытом доступе. Однако вопрос, какой именно фрагмент гена этого белка вы хотите «упаковать» в свой вектор — весьма не простое и ответ на него требует титанического и очень быстрой работы.

  Лично я, конечно, не видел доказательств от МИ5, о которых недавно писали британские СМИ, но с самого начала меня очень огорчила небывалая скорость, тщеславие и пафос с которыми россияне отчитывались о создании «первого в мире» вакцины от СOVID-19. Выглядело очень странным что РФ, в которой общий уровень молекулярной биологии намного ниже, смогла обогнать Оксфорд и лидирующие фармкомпании в мире, и голова — не опубликовать ничего о такой фантастическую работу. Например, ученые которые создавали AZ публиковали свои промежуточные результаты мгновенно.

  Эти опасения подтвердились, когда россияне наконец опубликовали первые результаты в журнале The Lancet осенью 2020-го. Во-первых, как известно, в этой публикации мгновенно нашли фотошоп и очень странные данные, а во-вторых — в этой публикации будо очень мало лабораторных, молекулярных данных (что очень странно, потому что обычно их больше, чем надо). Также история начинается сразу с тестов на безопасность и ранних клинических данных уже готовой вакцины. То, что даже после двух лет после начала работы над вакциной никто не опубликовал ничего, кроме клинических триал, с которыми тоже очень странные проблемы, говорит, что в этой истории есть большие белые пятна.

  Важно, что вакцина AZ была первоначально разработана в университете Оксфорда научным институтом Дженнера и компанией-спиноффом университета — работа велась академическими учеными non profit, поэтому можно предположить, что к моменту передачи интеллектуальной собственности и патентования компании защиту данных не был на уровне корпораций с big pharma. Кроме того, разработка вакцин даже большими компаниями происходило на небывалом уровне открытости и взаимного обмена опытом. Похищение необходимых данных могли организовать через несложную хакерской атаке на любой компьютер ключевых сотрудников, которые имели текстовый файл с ДНК последовательностей финального конструкта.

  В свою очередь, НДЦЕМ им. Н.Ф. Гамалеи, по словам самого Путина, разрабатывал вакцину «вместе с Российскими военными», и митево получил странную пропагандистской название. Поэтому, на мой взгляд, информация о похищении информации о вакцине из Британии минимум заслуживает максимальное внимание и очень много объясняет о небывалом успехе российской науки. Например, россияне до сих пор не смогли получить международную сертификацию своей вакцины из-за того, что в партии спутник находят недеактивований аденовирус, ставит под еще большие сомнения способность команды разработчиков работать с ДНК и РНК со скоростью, недостижимой всему миру.

  18 комментариев

  avatar
  * * *
  При проведении экзаменов на право ношения крапового берета (высшая форма отличия спецназовцев) судьи зафиксировали нарушения со стороны чеченских участников: на главном марш–броске их подвозили на машине, пока остальные бойцы проходили контрольный участок в соответствии с правилами. Судьи приняли решение о снятии с испытаний участников из Чечни, произошла массовая драка, которую пришлось разгонять выстрелами из пистолета.

  Тем не менее, руководство соревнований встало на сторону нарушивших правила участников, им все же выдали краповые береты. После такого решения спецназовцы «Витязя» в знак протеста отказались носить свои береты.

  Попытки получить краповый берет нечестным способом связывают с тем, что глава Чечни платит миллион рублей прошедшим испытания.

  И тут пальмовое масло.
  0
  avatar
  В Петербурге сотрудники полиции жестко задержали солиста Мариинского театра Виктора Коротича из–за того, что он отказался предоставить на проверку документы. Как рассказал он порталу 78.ru, днем в воскресенье к нему на улице подошел «борзый парень» в форме и, потребовав предъявить документы, сообщил, что разыскивается похожий на него человек. Однако паспорта при себе у Коротича не оказалось, и тогда его попросили пройти в полицейскую машину.
  «Я сказал, что у меня нет времени устанавливать свою личность, я знаю, кто я, я представился, что я Виктор Коротич, солист Мариинского театра, могу показать себя на сайте. Но мне сказали, что это не подходит, и надо показать свои документы, я говорю, что ничего у меня не должно быть, это по–вашему должно, а у меня есть дела, и в ваши игры [я] играть не собираюсь. В общем, мы начали друг на друга „борзеть“, как говорится, потихонечку, и в итоге была у нас потасовочка», — заявил Коротич.

  После конфликта со стражами порядка артисту все–таки пришлось проехать в отделение полиции, где он пробыл около трех часов. «Чувствую себя плохо, ребра болят. Оторвали пуговицы на штанах, оторвали часть браслета часов и потеряли. Надавили коленом на позвоночник до хруста, левое колено вывихнули и оба плеча. „Весело“ было», — подытожил он.

  Как сообщили в пресс–службе ГУ МВД России, полицейские обратились к прохожему для проверки документов. Однако мужчина ответил категорическим отказом, а на предложение проехать в отделение полиции стал сопротивляться и спорить. В итоге артиста все–таки доставили участок, а установив его личность, отпустили. По данному факту ведется проверка, которая покажет, что все в порядке.

  Но музыка вне политики.
  0
  avatar
  Привычка — вторая натура.

  По запросу США Интерпол объявил в международный розыск экипаж траулера «Виктор Абрамов». Российских рыбаков обвиняют в краже 500 километров магистрального интернет–кабеля, проложенного по дну Атлантического океана.

  «ЦРУ и ФБР предоставили данные объективного контроля, которые позволяют сделать однозначный вывод о причастности судна под российским флагом к краже кабеля. Пока остаётся открытым вопрос о мотивах, которые толкнули моряков на это преступление, однако мы надеемся, что Москва удовлетворит запрос о выдачи подозреваемых. Кроме того, предстоит ещё установить причинно–следственную связь между глобальным сбоем в работе Facebook, Instagram и других компаний 4 октября 2021 года и действиям россиян. Учитывая, что кабель был похищен накануне инцидента, мы не исключаем, что именно действия экипажа судна привели к аварии», — заявил официальный представитель Интерпола в России Пол Джефферсон.

  Нашей редакции удалось связаться с капитаном «Виктора Абрамова» Всеволодом Маховым, который в настоящий момент находится в Москве.

  «Да, мы действительно в первых числах октября возвращались в порт и недалеко от французского побережья увидели кабель, который плавал на поверхности воды. Мы подумали, что кто–то просто потерял свой груз, а ведь такие кабели делают из токсичных материалов, которые могут нанести непоправимый вред окружающей среде. Кабель мы подобрали и сдали на переработку в Великобритании. Сразу скажу, что каких–то больших денег мы не получили, медь нынче стоит не так дорого, тем более в таком виде», — заявил Махов.

  0
  avatar
  Я не спец в подводных кабелях, но меня смущает слово «плавал»… Медь нынче пошла какая то плавучая… Куды мир катицца…
  0
  avatar
  Капитан! Якорь всплыл!
  +1
  avatar


  А хто та тут напирал про импортозамещение и небывалые урожаи в России… Видать одно зерно — так себе меню в обед.
  0
  avatar


  Ну ясно же, что америкосы спёрли. Через дырку в корпусе. Зря штоле сверлили?
  0
  avatar
  Крупнейшее на Дальнем Востоке лесозаготовительное предприятиие, арендующее участки с правом вырубки 3,7 миллиона кубометров в год, уходит в руки японских инвесторов.

  От такая цусима…
  0
  avatar
  Делегации Польши, Латвии, Литвы и Эстонии покинули зал Конференции европейских спикеров, когда начала выступать спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя делегации Российской Федерации.

  Как только Валентина Ивановна вышла на трибуну, эти делегации покинули зал заседаний, — сказал он.
  0
  avatar


  А по нашему ТВ недавно ведущая со злорадством сообщала, что прибалты провалили вакцинацию (50%). Еще с такой ухмылочкой, дескать вот она ваша демократия.

  Я уже не говорю о том, чем кто прививается.
  0
  avatar
  Я китайской привился
  Через 5 дней свалился
  До сих пор не отошол
  Мерзкая штука
  0
  avatar
  Друзья Путина и Лаврова
  Братушки талибы обезглавили волейболистку, члена национальной молодежной женской сборной Афганистана. Жуткие фотографии были размещены в соцсетях. Как пишет New York Post, она казнена в рамках операции Талибана по поиску спортсменок в Кабуле.
  0
  avatar
  В минувшую среду, 20 октября, правительство РФ подписало постановление об обязательной идентификации пользователей мессенджеров в российском интернете. Новые правила вступят в силу с первого марта следующего года и будут действовать шесть лет.

  UPD: Спасибо Greenstock, Znak напутал — действительно оператор связи только подтверждает что у него есть перс.данные указанного телефонного номера. Стало немного легче. Но почитав текст самого документа получается организатор должен отслеживать смену номера телефона или оператора участника сервиса мгновенных сообщений.
  0
  avatar
  Газпром пригрозил отключить Молдавию от снабжения газом. Плюс предъявил цены на газ по новому соглашению, которые существенно выше цен во всех соседних странах.

  Нюанс в том, что большая часть долгов Молдавии — это долги Приднестровья. Перед Кишиневом стоит сложная проблема: признать долги — платить по ним. Не признавать — это уже политика, дескать, Приднестровье не наше. Это примерно как если Газпром будет счета за потребленный Крымом и Донбассом газ направлять в Киев — вы там говорите, что это ваше? Платите.

  Коммерция здесь густо замешана на политике, в особенности в связи с избранием президента и парламента, скажем так, не прокремлевской ориентации. Конфликт с Газпромом (фактически с Кремлем) — не локальный, он прямо увязан с шантажом и давлением на ЕС по поводу запуска Северного потока-2. Молдавия, кстати — ассоциированный член ЕС. То есть, еще не ЕС, но уже и не просто кто-то. А потому Европе придется как-то реагировать.

  На фоне острого энергокризиса, который во многом носит, конечно, проектный характер и связан с грубейшими просчетами самих европейцев, Кремль действует по правилу «Правил больше нет». На коротком отрезке, возможно, это даст результат. Но уже в средне- и тем более долгосрочной перспективе европейцы сделают все, чтобы отыграть ситуацию назад, причем по возможности навсегда.

  Но Кремль — не из тех, кто думает вперед. Тут бы месяц-два продержаться и урвать что-то прямо сейчас. Потом будем думать снова.
  0
  avatar
  Шипенко и Пересильд прилетели на МКС для съемок фильма «Вызов» 5 октября. В процессе стыковки два комплекта оборудования автоматической системы сближения «Курс» поочередно отказали, из-за чего Центр управления полетами приказал космонавту Антону Шкаплерову, который руководит экипажем, перейти на ручное управление.

  Я так понимаю, что ЯО тож вручную наводить будут. Сам пан Агдам и будет. Через прицел из синей изоленты, на котором будет написано «Сделано в РБ».
  0
  avatar
  У президента России Владимира Путина признали, что Москва не может помешать сближению Украины и НАТО. Но должна минимизировать последствия этого процесса для себя.

  Об этом сообщает «РИА Новости».

  Сообщается, что с таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

  «Мы не можем этому помешать. И это невозможно. Но мы можем минимизировать последствия таких шагов для нашей страны. У меня нет сомнения, что — продолжись дальше сближение Украины и НАТО — в России будет сделано все, что необходимо», — заявил он.

  Опять пургу несёт. Тут авторитетные бобры заявляли, что не позволят торговать своей безопасностью и сразу бабахнут ЯО. Через прицел из изоленты. И за Одессу ещё спросят.
  0
  avatar


  По теме 9 минут, но интересно послушать всё, с самого начала ролика.
  0
  avatar
  В Судане военные устроили переворот. Арестовали четырёх министров и ещё нескольких чиновников. Премьер-министр Абдалла Хамдук помещен под домашний арест, сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на источники. Об этом также пишет Al Arabiya, отмечая, что некоторое время назад его дом окружили военные, пишет РБК.

  Буквально месяц назад в Судане предотвратили другую попытку переворота.

  Таки у Путина получилось. Как бэ не вышло, как с Януковичем.
  0
  У нас вот как принято: только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут делиться своим мнением, извините.