Литература
 • 3315
 • Насланне

  Насланне.

  Містычна-эратычнае апавяданне.

  Ёсць рэчы непадуладныя чалавечаму розуму. Рэчы якія, здавалася б простыя, відавочныя, але выходзячыя за межы чалавечага разумення і ўспрымання. Напэўна, яны адбываюцца на працягу жыцця з кожным чалавекам, больш ці менш яўна, але тое, што адбылося са мной зусім нядаўна, я, растлумачыць з пункту гледзішча здаровага сэнсу не магу.

  На пры канцы лета ў мяне быў адпачынак на працы. Я, мая жонка і бацька, вылучыўшы дзеля гэтага цэлы дзень, паехалі ў вёску, на радзіму таты. Загнаўшы машыну ў двор дзедавай хаты, кожны заняўся сваім. Бацька пайшоў аглядаць сядзібу, жонка знікла ў садзе, пакаштаваць яблык, а я, праз агарод, спусціўся да невялічкай рачулкі, у якой так добра было, некалі плёскацца малым.

  Вёска стаяла напалову закінутая. Калісьці цэнтр калгаса, цяпер яна захірэла і паступова памірала. Маладых людзей амаль не засталося, ўсё больш пенсіянеры ды старыя. Аб заняпадзе вёскі лепш за ўсё сведчыла вялізная, двухпавярховая школа: на сёння, яна умясціла школу-сад, з двума дзясяткамі выхаванцаў, сельсавет і пошту – а калісці ў ёй было непратаўкнуцца ад школьнага тлуму.
  Дзед з бабай даўно памерлі, і час, калі я бавіў у іх школьныя канікулы, паступова забываўся. Цяпер бацька толькі час ад часу наведваўся ў родную хату, каб пераканацца, што ўсё тут у парадку. Вось і цяпер, узяўшы ў адрыне касу, ён пайшоў абкошваць зарослы быльнягом сад.
  Пахадзіўшы па хаце ды сядзібе, каб развеяць нуду, я прапанаваў жонцы схадзіць па грыбы ў бліжэйшы лес. Тая згадзілася. Узяўшы вёдры, ды пару цэлафанавых пакетаў (а як жа, мо мех грыбоў набяром!), мы рушылі ў шлях.
  Блізкі да вёскі лес я ведаў добра. Шмат разоў хадзіў тут з бацькамі, таму не баяўся і ішоў смела, чаго не скажаш аб Вользе, маёй жонцы, яна ўсё аглядвалася ў бок вёскі і спрабавала запомніць дарогу. Звярнуўшы з прасёлка, мы поруч прайшліся па лесу, узіраючыся пад ногі, але так нічога і не знайшлі. Выскачыўшы на узлесак, убачылі дзвюх кабет з кашамі. Гэта былі вясковыя жанчыны, але, зразумела, мне не знаёмыя.

  — Ну як? Ці шмат грыбоў?

  — Ды якое там! Вось, назбіралі па пол-каша, ды і тое, відаць, чарвівыя. Няма ў гэтым годзе. – адказала старэйшая жанчына.

  — А вы чые? Ці не Хомаў будзеце? – спытала другая.

  — Так. З бацькам прыехалі.

  — Са старэйшым, Міхалам?

  — Сапраўды, з ім.

  — А я гляджу – падобныя. Год у дваццаць, на танцы як хадзілі, і ён такі чупрысты быў!

  Пасмяяліся разам. Званчэй за ўсіх смяялася Воля.

  — Тут можаце не шукаць. Не знойдзеце нічога. За грэблю можа схадзіце, магчыма там лісічкі будуць.

  — Дзякуй. Напэўна сходзім.

  Жанчыны накіраваліся да вёскі, а я ды Вольга, патаптаўшыся, рушылі далей.
  Лес за грэбляй, я ведаў горш, але вырашыў прайсціся па ім, не адыходзячы далёка ад дарогі.
  Па абапал пясчанай лясной дарогі. Раслі стромкія сосны. Лес вабіў зелянінай і спевамі птушак. Тут, на пясчаным узвышшы, у бару, было светла і весела. Прама пасярод дарогі грэлася змейка. Якая не ведаю, можа вуж, а можа і гадзюка. Збочыўшы, на ўсякі выпадак, падабраў сукастую палку, але не спатрэбілася, змейка бокам сплыла ў прыдарожную траву, вызваліўшы шлях.

  А вось і грэбля. З дзяцінства любіў яе. Праз вялізныя, паложаныя калісці ў стык, а цяпер размытыя паводкамі бярвенні, па верху плыла вада ручая. Бярвёны былі цалкам пакрытыя вадой, і аж свяціліся на сонцы. Бялюткія, як слановая костка, за шмат год яны, відаць, ператварыліся ў мармур. Не ведаю, колькі год гэтай грэблі, мо сто, але яна зусім не змянілася, закансерваваная вадой у часе.
  Успомнілася дзяцінства, тое як хадзіў праз грэблю па журавіны, дурніцы, бо далей быў лес, а за ім балота, такое загадкавае і чароўнае. Так добра было, у дзесяць год, адчуваць тут сябе беларускім партызанам, з самаробным драўляным аўтаматам за спінной.

  Год быў сухі, і мы з Вольгай, ішлі па лесе ў красоўках, без ботаў. Каб перайсці праз грэблю давялося іх зняць. Трымаючы жонку за руку, я вёў яе па слізкім, перакручаным бярвёнам. Вада была вышэй шчыкалаткі і пякуча-студзёная, што лёд.

  Прайшоўшы ад грэблі колькі крокаў, паглыбіліся ў лес. Тут ён быў ужо гусцейшы, дзікі. Памятаю, сустракаліся тут і ласі і казулі. Вырашылі трымацца разам, далёка не разыходзіцца. Час ад часу перагукваліся і па лесе далёка разносілася: “Саша!” “Тут!”

  Выглядаючы лісічкі, якія пахаваліся ў густой траве, я спатыкнуўся аб не вялікі ўзгорак і падняў вочы. Ад нечаканасці схамянуўся.

  Навокал, шчыльна стаялі крыжы. Драўляныя, спарахнелыя крыжы. Некаторыя стаялі прама, але большасць заваленыя, пахілыя. Сосны і елкі перамяжоўваліся з крыжамі простымі і фігурнымі, зусім згнілымі і крапчэйшымі. Магільныя пагоркі, зарослыя муравой, але на дзіва чыстыя ад хмызняка, ішлі амаль роўнымі радамі. Месцамі былі бачны рэшткі магільнай агароджы, са штыкетніка, як вясковы плот.
  Я пазваў жонку і палез у кішэню па мабільнік, хацеў сфатаграфаваць клады. Трэба сказаць, карціна атрымалася маляўнічая – сапраўдныя старадаўнія могілкі, сярод густога лесу. Мабільнік замігаў, запішчаў і вымкнуўся – відаць глюкануў. Ну што зробіш… Гукнуў:

  — Вольга! Падыдзі сюды. Тут цікава.

  З правага боку пачуўся трэск, і з-за хмызоў паказалася жонка.

  — Што гэта такое?

  — Здаецца старыя вясковыя могілкі. Дзіўна, што яны робяць ў лесе?
  Вольгу перасмыкнула.

  — Саша. Мне страшна.

  — Ды што, тут такога.

  Я храбрыўся, але і самому стала не па сабе. Я ўжо даўно не хадзіў па гэтаму лесу, але раней ніякіх кладоў тут не бачыў, ды і родныя нічога не расказвалі. Дзіўна.

  — Ладна. Пайшлі адсюль. – я пацягнуў жонку ў бок дарогі.
  Прайшоўшы добрую сотню шагоў, да дарогі мы так і не выйшлі. Я ўжо захваляваўся, далёка ад яе мы не адыходзілі. Нешта не тое. Я паглядзеў на сонца. Здаецца, ідзём ў правільным накірунку. Збочыўшы крыху направа, яшчэ метраў праз семдзесят, сапраўды выйшлі на зарослую, лясную сцяжыну. Прыкінуўшы, з якога боку мы ўвайшлі, я смела пашыбаваў у бок меркаванага выйсця з лесу, тым больш, што я добра памятаў, што супрацьлеглы бок сцежкі выходзіць да балота, тут ужо не памыліцца.

  Ідучы побач з Вольгай мы аб нечым бесклапотна размаўлялі, як нечакана для сябе выйшлі на край нейкай вёскі.
  Я крыху разгубіўся, але хутка ўзяў сябе ў рукі – зразумеў, што мы крыху заблукалі і выйшлі з нейкага не вядомага мне боку.

  — Спытаем у мясцовых, дзе мы. – і ўсяго дзялоў!

  Разам з жонкай пайшлі ўздоўж па вуліцы — а яна ў гэтай вёсцы была адзінай, усе хаты ішлі уздоўж нашай дарогі. Толькі хаты былі не жылыя. У адной правалілася страха, у другой не было паловы сцяны, трэцяя зусім спарахнела. Гаспадарчыя пабудовы за сядзібамі, мелі той жа нехлямяжы выгляд. Заборы, ды плот вакол гарода таксама дзе пакасіліся, дзе абваліліся. Грады зараслі, і толькі прысядзібныя клёны ды ліпы радавалі вока зеляню сваіх шатаў. Здаецца, вёска была нежылая. Слівавы сад ля адной хаты да таго разросся, што прадрацца праз яго аказалася не магчымым – суцэльны, калючы паркан. Але яблыні, якія раслі ў іншым садзе, далі добры ураджай. Чырванабокія яблыкі, якія ляжалі ў траве, былі надзвычай салодкімі. Шкада, што тут яны нікому не патрэбныя, акрамя нас, выпадковых падарожнікаў. Былі праўда ў садзе і яблыні-дзічкі, і дзічкі-грушы, сустракаліся не дагледжаныя кусты агрэсту і парэчак.

  За наступнай хатай, мы убачылі калодзеж.
  Стары, паўгнілы жораў задраў у неба сваю дзюбу, і во дзіва – на яго канцы вісела цяжкае, акаванае жалезам драўлянае вядро, амаль не падгніўшае. Сам зруб студні, паточаны чарвямі і вятрамі, пакуль не абваліўся. Глянуўшы уніз, я убачыў на дне сваё расплывістае адлюстраванне.
  Рушыўшы ў далейшы шлях, я ужо прыкідваў, што рабіць далей, як цішыню вымерлай вёскі прарэзаў пранізлівы крык пеўня. І сапраўды, на падворку наступнай хаты, паслася чародка белых курэй, пад наглядам чорнага як смоль пеўня. На нацягнутых у двары вяроўках сушылася бялізна, скрыпела дрэнна прычыненая фортка.
  Я і Вольга ўвайшлі ў двор.

  — Гаспадар! – моцна выгукнуў я.
  Адказу не было. Патаптаўшыся на дварышчы, я узлез на ганак. Дзверы хаты былі не замкнутыя, прыпадняўшы старую каваную клямку я увайшоў у сенцы. Жонка ўвайшла ў след.

  — Гаспадыня! – ізноў выгукнуў я.

  У адказ цішыня. Прайшлі далей у хату. Там было пуста. У сэнсе, нікога не было. Па нефарбаваным дошкам падлогі падышлі да самаробнага стала, побач з якім стаялі не зэдлікі, а напэўна, дубовыя лавы.

  — Ну пачакаем. Адпачнём.
  Вольга прысела побач.

  На сценах не было ні шпалер, ні упрыгожванняў –драўляныя, бярвеністыя. Толькі ў куце, трымцеў агеньчык лямпады, ля іконы, ды на сцяне віселі лубкі пра план ГОЭЛРО.
  Не ведаю колькі прайшло часу, напэўна не шмат, як на двары пачуліся крокі. Нехта зайшоў у сенцы. Нарэшце на парозе хаты з’явіўся мужык. У цяжкіх кірзавых ботах, простай адзежыне (як ў сялян з расійскіх серыялаў пра добрага баріна) і з барадой. Росту ён быў не маленькага, відаць, больш за два метры, і здаровы як чорт. Год, напэўна, як мне — пад сорак.

  — Здароў. – з парога кіўнуў ён мне і глянуў на Вольгу.

  — Прывітанне. –адказаў я. – Прабачце, што без запрашэння. Заблукалі ў ваколіцах. Не падкажыце як да Кручы выйсці.

  — Чаму ж не. Падкажу. – не гледзячы на вусы ды бараду, усмешка ў чалавека была досыць прывабнай, а ў вачах скакалі агеньчыкі.
  — Раскажу, і правяду нават. Толькі спачатку перакусім, раз вы ўжо да мяне завіталі.
  Прыадчыніўшы вакно на завесах, чалавек крыкнуў у бок саду: “Маня! Хадзі сюды!”.

  — Я, Алесь. – прадставіўся я. – А гэта мая жонка Вольга.
  — Мікіта. Тутэйшы.
  У дзверы ўвайшла жанчына, таксама адзетая па старынцы. Чарнявая, крыху маладзейшая за Мікіту і больш спрытнейшая.

  — Накрый Маня на стол. Госці ў нас.

  Тая, падаткнуўшы за пояс край спадніцы, падышла да печкі, што масцілася далей ў глыб пакою, на драўляных падвалінах. Ногі ў яе былі босыя, і адразу кідалася ў вочы, што ладыжкі былі моцныя і прыгожыя. Жанчына была простага, сялянскага выгляду, але нешта ў ёй было – нейкая разынка, як сказалі бы ў горадзе.
  Узяўшы чапялу, Маня адчыніла услон і дастала з печы чыгунную патэльню са смажаным салам і яечняй. Не ведама чаму, але я ізноў кінуў позірк на яе зграбную паставу і прывабныя клубы.
  Ставіўшы на стол скавараду, яна якраз нахілілася да мяне, і ў выразе рубахі я убачыў яе загарэлыя, поўныя грудзі. Гэта мяне ўзбудзіла як мужчыну, і я няёмка сябе адчуваў, добра хоць, што заняў месца са сталом спінной да сцяны. Мікіта сеў як гаспадар, у галаве стала, а Маня прыткнулася побач са мной. Вольга села насупраць

  — І як вы тут жывяце? – спытала Вольга. – Тут жа больш нікога няма.

  — Ды жывём… Як дзяды ды бацькі жылі. Працуй, ды і ўсё.

  — І тэлевізара, тэлефона ў вас няма? – падтрымаў я.

  У вачах Мікіты я ўбачыў шчырае здзіўленне, ён верагодна нічога не зразумеў і прамаўчаў.
  У гэты момант да мяне дайшло, што і гаспадар і Маня, размаўляюць на сакавітай беларускай мове, не літаратурнай, а дыялектнай. Сам я заўсёды размаўляю па беларуску, і таму адразу не звярнуў на гэта увагі. Жонка, хоць і размаўляе па-руску, але прызвычаілася да таго, што і я, і сябры мае беларусы. Няўжо яны сапраўды, тут як на хутары пражылі ўвесь час і нават не ведаюць, што дзеецца наўкола!
  Каб удакладніць згадку я спытаў:

  — А аўталаўка да вас заязджае? Крама ці магазін, зблізку ёсць?

  Мікіта пажаў плячыма і неяк загадкава глянуў на Волю. У гэты момант я адчуў, што на маё прычыннае месца легла рука. Рука Мані. Я зноўку ўзбудзіўся, і не прыбраў яе. Што і гаварыць — было прыемна. Жуючы яешню з блінам, я цішком глянуў на Вольгу, яна нічога не заўважыла, бо глядзела на Мікіту. Мне падалося, што яе позірк быў таксама нейкі не зусім звычайны.

  — Мы з Маней тут ужо год дзесяць жывём. Сястра яна мне.

  Я здзівіўся – толькі дзесяць год, і такі адрыў ад цывілізацыі. Нешта тут не тое…

  Тым часам Маня ўсё больш і больш імкнулася да мяне, і ўжо тут, за сталом пачала мяне песціць, закінуўшы сваю аголеную нагу на маё калена. У мяне зусім не было не моцы ні жадання супрацьстаяць ёй. Мяне ахапіла незвычайная жарсць, і я сам, ужо не гледзячы на прысутнасць жонкі, быў гатовы, прама тут, на стале рабіць тое, што павінен рабіць мужчына. Маня пацягнула мяне за руку ў бакоўку, і я, як цяля на цапу, пайшоў за ёй. За пераборкай стаяў жалезны ложак з бліскучымі, металёвымі шарамі па вуглах і засланы квяцістым покрывам. Маня задраўшы спадніцу, пад якой нічога не аказалася, спінной кульнулася на ложак, бессаромна паказаўшы мне ўсю прыгажосць. Нейкая сіла штурхнула мяне ў яе абдымкі. Я адчуў яе пругкае, але падатлівае цела, кожны яе узгорачак, жар між сцёгнаў. Ужо не думаючы і не разважаючы, скінуў штаны, і ўвайшоў ў яе лано. Я працаваў як паравая малатарня, нерэальна доўга, і не мог скончыць. Маня білася ў маіх абдымках, за пераборкай таксама чулася нейкая валтузня і ускрыкі, але я не звяртаў на гэта увагі. Мой прыбор быў моцны як ніколі і імкнуўся усё глыбей і глыбей.

  Раптам, з надворку пачуліся галасы, і ў вакно, краем вока, я убачыў на двары людзей з агнямі (а ўжо звечарэла). Маня нечакана вырвалася ад мяне і пабегла з бакоўкі. Устаў і я. Выйшаў у хату. Вольга, растрапаная, нацягвала джынсы ў якіх пайшла ў лес і не глядзела мне ў вочы.

  — Слава Богу! — пачуўся голас бацькі.

  ***

  Мы з Вольгай сядзелі пад чахлай елкай. Была ноч, навокал стаялі бацька і некалькі незнаёмцаў.

  — Знайшліся.

  — Добра, Паўлаўна, падказала, што вы за грэблю пайшлі.

  Выявілася, што пасля таго як да вечара мы не вярнуліся, бацька пачаў хвалявацца, і ўжо па-цёмнаму, з мясцовымі мужыкамі і ліхтарамі, кінуўся нас шукаць. А ўжо чатыры гадзіны ранку!
  Навокал не было ні якіх хат, і ўвогуле напаміна аб вёсцы. Лес ды балота.

  — І як вас сюды занесла! Такі гак далі!

  — Гэта ж Шчыток. Востраў сярод балота!

  Калі ўжо ішлі назад, па вузкай не бачнай сярод купін балота сцежцы, бацька расказваў:

  — Шчыток, гэта мая радзіма. Я тут нарадзіўся і жыў з тваімі бабай і дзедам, год да васьмі, а потым мы перасяліліся ў Кручу. У савецкія часы, людзі адтуль паступова павыязджалі, і ў шасцідзясятых гадах вёска зусім знікла. Шчыток знаходзіцца на востраве, сярод балота і дрыгвы, туды вяла адна-адзіная дарога, якая цяпер мала каму вядомая.

  — Туды і не ходзіць ніхто. На маёй памяці, там ўжо некалькі чалавек прапала. Гавораць, што гэта мясцовыя духі забіраюць іх целы, і пасяляюцца ў іх. Ды гэта брахня. Вунь, колькі год назад, з нашай вёскі Мікіта ды Маня прапалі. Па журавіны пайшлі, ды зніклі — відаць ў дрыгву зацягнула. Не знайшлі іх.

  — Мы з Вольгай моўчкі пераглянуліся.

  З тых часоў не выпадала мне бываць у Кручы, ды і ў Шчыток наўрацці я патраплю. Бацька ўжо стары, а балотную сцяжыну туды мала хто ведае…

  2016 Алесь Рыбачонак

  40 комментариев

  avatar
  Апавяданне, канешне, заварожвае і развязка такая… нечаканая, але чаму у Святы вечар яго пасціць...?
  +1
  avatar
  чаму у Святы вечар яго пасціць...?
  Акурат у калядную ноч такое і трэба посціць. Гэта ж час, калі ўся нечысць у прадчуванні непазбежнага яўлення Збаўцы беснуецца і спакушае чалавека, бы ў апошні раз. Нездарма ў гэтую ноч варажылі і гадалі, выклікалі абраз нарачонага і да т.п. Так было ў народнай традыцыі, нават самыя адданыя вернікі дазвалялі сабе трохі, што праўда, здымалі свае крыжыкі на якую хвілінку. ;)
  +1
  avatar
  Выбачаюся! Неяк не звярнуў увагі, бо у гэты дзень не святкую.
  0
  avatar
  Знаете, а неплохо. Лично мне понравилось.

  Единственное, для правдоподобности, где у супругов был секс с болотными духами. Пусть бы Маня накормила сначала гостей какими галлюциногенными (погаными) грибами или опоила зельем. Думается, что мягкий свинг, для не практикующих пар без дополнительного стимулятора, ни с того ни с сего не прокатит.%)
  0
  avatar
  Пусть бы Маня накормила сначала гостей какими галлюциногенными (погаными) грибами или опоила зельем. Думается, что мягкий свинг, для не практикующих пар без дополнительного стимулятора, ни с того ни с сего не прокатит.
  Часам і яешня з блінамі могуць «торкнуць» на незвычайныя рэчы.
  Узяўшы чапялу, Маня адчыніла услон і дастала з печы чыгунную патэльню са смажаным салам і яечняй.
  Жуючы яешню з блінам, я цішком глянуў на Вольгу, яна нічога не заўважыла, бо глядзела на Мікіту… яе позірк быў таксама нейкі не зусім звычайны
  .
  0
  avatar
  Часам і яешня з блінамі могуць «торкнуць» на незвычайныя рэчы.
  Ты думаешь? Гмм… пойду ка я себе яешню сварганю.*lol*
  0
  avatar
  Не, ненатурально, слишком литературно правильно написано.Не вызывает доверия )))
  0
  avatar
  Тоске.
  Ебля какая-то непонятная, свингерство. Что к чему…
  Что хотел сказать автор?
  И диалоги… как всегда самое слабое место.
  Так люди не говорят.
  Вобщем не внушаить. Графомания.
  Как-то сильно правильно и уныло.
  0
  avatar
  Вобщем не внушаить. Графомания.
  Как-то сильно правильно и уныло.
  Он художник, он так видит. Имеет полное право. Врубель, Чернышев, Гоголь, Есенин, Достоевский вообще были клиническими шизофрениками, тем не менее их картины и книги сегодня считаются шедеврами. Не пугайте человека, пусть пишет.;)
  +2
  avatar
  Он художник, он так видит.
  А я читатель, я так вижу.

  вообще были клиническими шизофрениками
  Но любим мы их не только за это. И не были они шизофрениками, Достоевский педофилом был, Есенин алкашом, Гоголь онанистом. Кто такие Врубель и Чернышев не знаю, но походу педерасты какие-то.

  Не пугайте человека, пусть пишет.
  Думаю не стоит ему писать.
  Слишком всё вылизано — профи. Его уже ничто не спасёт.
  0
  avatar
  Но любим мы их не только за это. И не были они шизофрениками, Достоевский педофилом был, Есенин алкашом, Гоголь онанистом.
  я их и так не особо-то любила, а после ваших слов вообще гадко стало. великая вещь — сила внушения!
  0
  avatar
  Тоске… Что хотел сказать автор? И диалоги… как всегда самое слабое место… Вобщем не внушаить. Графомания. Как-то сильно правильно и уныло.
  сильно зауважала вас после этих слов. не завели подобно иным, ах как это концептуальненько и что вас «заварожвае». хрень и есть хрень.
  0
  avatar
  Цель автора видимо показать красоту беларуского языка, пожалуй ему это удалось, читается с удовольствием, но вот как автор события вызывает недоверие.Пусть пишет )))
  +1
  avatar
  Цель автора видимо показать красоту беларуского языка
  Ну… если только в описаниях природы.
  — Вольга! Падыдзі сюды. Тут цікава.

  З правага боку пачуўся трэск, і з-за хмызоў паказалася жонка.

  — Што гэта такое?

  — Здаецца старыя вясковыя могілкі. Дзіўна, што яны робяць ў лесе?
  Вольгу перасмыкнула.

  — Саша. Мне страшна.

  — Ды што, тут такога.
  Ужос.

  Маня задраўшы спадніцу, пад якой нічога не аказалася, спінной кульнулася на ложак, бессаромна паказаўшы мне ўсю прыгажосць. Нейкая сіла штурхнула мяне ў яе абдымкі. Я адчуў яе пругкае, але падатлівае цела, кожны яе узгорачак, жар між сцёгнаў. Ужо не думаючы і не разважаючы, скінуў штаны, і ўвайшоў ў яе лано. Я працаваў як паравая малатарня
  Совсем красиво, да.
  0
  avatar
  Не, ну а что вы хотели, типа волшебное орудие любви ввел он в грот афродиты? На самом деле описание секса это довольно сложное дело ввиду грубых для восприятия слов и здесь показательны народные слова и выражения для описания этого процесса.)))
  +1
  avatar
  орудие любви

  Нефритовый жезл — скользкий и зеленый
  0
  avatar
  красоту беларуского языка

  а по беларуски и вправду оглядываются «на зад» (раздельно), или это ошибка/опечатка?
  0
  avatar
  или это ошибка/опечатка?
  Это смотря чей зад.
  0
  avatar
  Из контекста:
  — на свой
  — на жёнкин
  — назад (слитно)

  Духи ещё не подтянулись. Поэтому других задов нету
  0
  avatar
  яна ўсё аглядвалася на зад і спрабавала запомніць дарогу
  С учётом того что написано раздельно…
  Автор намекает ненавязчиво вдумчивому читателю… что жена шлюха и видит духов, нравится ей чей-то зад. На самом деле это она всё задумала.
  0
  avatar
  Есть такой способ запоминания, ассоциативный. Возможно жена ГГ пыталась запомнить дорогу, «привязывая» ее отдельные участки к элементам своего зада. Мол, на обратном пути взглянет снова на зад свой и перед глазами возникнет обратный путь.

  Тут, правда, кроется опасность нежелательных ассоциаций. Скажем, погладит муж или дух по заду, а она вместо секса предпочтет отправиться куда подальше…
  0
  avatar
  Стивен Кинг их (главного героя и его жену) так легко не отпустил бы 8-)
  +1
  avatar
  pel:
  Гмм… пойду ка я себе яешню сварганю
  Ну як, дапамагло ў нечым, якія адчуванні?
  0
  avatar
  якія адчуванні?

  Странные. Почему то бабушку Алину вспомнил. Когда её чересчур много, то кажется убил бы. А как пропала, так и тревожно стало. Может она того, как и персонажи рассказа, к нам время от времени из болота приходит? Законсервировалась там во время социалистического прошлого, топи они такие.U_u
  +3
  avatar
  Когда её чересчур много, то кажется убил бы. А как пропала, так и тревожно стало.
  естественно. панство здешнее совсем без нее одичает.
  0
  avatar
  прочла название и почему-то подумала, что это пани Алина выложила текст. только поэтому и открыла. что-то соскучилась по ней. глянула — не, какая-то Здань. даже по диагонали расхотелось пробежаться, хватило комментов.

  в общем, так. <a href="">Your text to link...

  для полного счастья тут только и не хватало эротических фантазий пана или пани Здани. да не простых, а с претензией. и так с норм темами для обсуждений напряг. да и с обсуждающими тоже.
  -1
  avatar
  даже по диагонали расхотелось пробежаться
  Замечательный образчик рецензии. Не читала, но осуждаю.:W

  хватило комментов.
  А судьи Хтоо?!:D
  0
  avatar
  Замечательный образчик рецензии. Не читала, но осуждаю
  понимаете, большущий текст на бел мове… если бы это было про политику или любой интересующий меня аспект нашего бытия в рб — я бы одолела. но начала и поняла — данунафик, на писанину графомана потратить свое личное время. слова «Містычна-эратычнае апавяданне» — это уже достаточное основание не читать. а оценка пана Вольфа помогла поставить последнюю точку в решении этой дилеммы — конечно же, НЕ читать это УГ. аффтар, убейся ап стену!
  0
  avatar
  а оценка пана Вольфа помогла
  Нет, просто Дарина вам не подходит. Буду называть вас — Коварная Дарина. Как вы ловко пана Вольфа под танки бросили. Это он научил, а девочки вообще никогда не виноваты. С вами глаз (оба) в остро держи.:D
  0
  avatar
  Буду называть вас — Коварная Дарина. Как вы ловко пана Вольфа под танки бросили.
  да чего я его бросила? наоборот, поддержала, хотя он и сам отлично отбился от вас всех, замшелых романтиков. и почитателей подобной белиберды:

  Тая, падаткнуўшы за пояс край спадніцы, падышла да печкі, што масцілася далей ў глыб пакою, на драўляных падвалінах. Ногі ў яе былі босыя, і адразу кідалася ў вочы, што ладыжкі былі моцныя і прыгожыя. Жанчына была простага, сялянскага выгляду, але нешта ў ёй было – нейкая разынка, як сказалі бы ў горадзе.
  и зы. «коварная Дарина» мне понравилось. может как-нибудь и сменю ник.
  +1
  avatar
  почему-то подумала, что это пани Алина выложила текст

  С полуголой девкой на заставке? Ох уж эта проказница… O_o
  0
  avatar
  С полуголой девкой на заставке? Ох уж эта проказница
  ай, как-то мне не до полуголой девки было. название созвучное, было дело, пани Алина выкладывала про какое-то «найменне» (до сих пор теряюсь в догадках, что это такое?) ну а тут «насланне» — чем лучше? насланне наймення — это уже почти триллер.
  0
  avatar
  найменне

  предположу, что это переводится как «название» или «наименование»

  насланне

  и «наваждение», «морок»
  0
  avatar
  предположу, что это переводится как «название» или «наименование». и «наваждение», «морок»
  вполне возможно. верю вам на слово, хотя припоминаю, что название — это назва, а не найменне. скорее, наименование. но вот в чем дело… в рб про это знают лишь отдельные особи, среди которых учительниц бел мовы — бол-во. теперь понятно, почему я искала в ветке с таким названием пани Алину? в общем, насланне из-за наймення.
  0
  avatar
  Ваў! Ніколі не думаў, што атрымаю асалоду ад назірання за назіральнікамі! Заўсёднікі «Брамы» сваімі каментарамі цалкам пацвердзілі мае пра іх меркаванні. Зрэшты, не першы ж раз. Якія меркаванні? Не скажу. Што ж да апавядання: акрамя процьмы элементарных арфаграфічных памылак, проста шакуюць русізмы: шагоў (Was ist das?), заборы (!), скавараду (!). Каб ня гэткая неахайнасць, мо і ўражанне склалася лепшае…
  0
  avatar
  Якія меркаванні? Не скажу.

  напрасно, мы бы с удовольствием почитали. неужели это какая-то страшная военная тайна?
  0
  avatar
  это будет сюжет следующего ужастика
  0
  avatar
  это будет сюжет следующего ужастика
  0
  avatar
  Што ж да апавядання: акрамя процьмы элементарных арфаграфічных памылак, проста шакуюць русізмы:
  а я про это всегда говорила. что все, кто тут ратует за бел мову, толком ее не знают и лишь коверкают. и тем самым еще больше отталкивают русскоязычных граждан рб от нее. даже пани Алина, хоть вроде и настаўніца (бывшая?) бел мовы. выложила бы Здань что-то, что хоть отдаленно бы напоминало вот это (см ниже) — я бы первая плюсовать бросилась.

  Хiба на вечар той можна забыцца?
  Сонца за борам жар-птушкай садзiцца,
  Штосьцi спявае пяшчотнае бор,
  Пахне чабор,
  Пахне чабор…

  Лёгкiя крокi на вузкай сцяжынцы.
  Дзеўчына ў белай iскрыстай хусцiнцы,
  Быццам абсыпана промнямi зор.
  Пахне чабор,
  Пахне чабор…

  Выйсцi б насустрач, стаць i прызнацца.
  Вось яно – блiзкае, яснае шчасце,
  Клiкнуць хацелася – голас замёр.
  Пахне чабор,
  Пахне чабор…

  Год адзiнаццаць, а можа, дванаццаць
  Сэрца балiць, што не здолеў спаткацца,
  Сэрца нязменна хвалюе дакор.
  Пахне чабор,
  Пахне чабор…

  Час той схаваўся за дальняй гарою,
  Здасца хвiлiнай – яна прада мною…
  Выйду. Гукаю. Маўклiвы прастор.
  Пахне чабор,
  Пахне чабор…
  0
  avatar
  " выложила бы Здань что-то, что хоть отдаленно бы напоминало вот это (см ниже) "
  Ці гэта
  Альгерд Бахарэвіч
  Сабакаловы (з рамана “Сабакі Еўропы”)

  Дзяўчаты з Таёжнай любілі мяне палохаць.
  Адна з іх хапала за разадраны локаць
  І сціскала, а другая плявала пад ногі вішнямі
  І казала прыцішана страшнае, жорсткае, лішняе:

  “Што гэта ў цябе ў руках: сабачка?
  Харошы сабачка, але ў сабачкі балячка:
  Вось тут, глядзі, на попе – самы сапраўдны лішай.
  Сабакаловам сабачку аддай.
  Аддай!” –

  Едуць, едуць сабакаловы.
  Яны ўжо на суседняй вуліцы.
  Вуліцы Вішнёвага Страху,
  Вуліцы Вечаровага Брэху.

  Дзяўчаты крычалі і вырывалі сабаку з рук,
  Кожная брудная, як калюга, і дужая, як фізрук,
  А я прыціскаў да грудзей, да сэрца, да кадыка
  Свайго сіняга сабаку без вока, зялёнага свайго ваўка.

  Ім было па дзесяць, а мне і пяці
  Яшчэ не споўнілася, і ў вышыню расці
  Мне падабалася больш, чым раздавацца ўшыркі.
  Горад, прыватны сектар, вішні, платы і дзіркі,
  Вада з калонак, сцюдзёная, як анестэтык,
  Смала, якую ўлетку жавалі гэтак,
  Быццам хацелі самі зрабіцца дрэвамі:
  Вішнямі і таполямі, а не адамамі-евамі.

  Якія там Евы!

  Гэтыя Евы са смехам крычалі малому Адаму:
  “Аддай сабаку!” – а ён: “не аддам” ім.
  “Лішай на срацы!” – а ён маўчыць.
  Стаіць і румзае, гладзячы той лішай,
  Быццам недзе зусім недалёка, у бедных яго вушах
  І праўда

  Едуць, едуць сабакаловы.
  Селядцовымі круцяць галовамі,
  Дзядзькі з сеткамі,
  Дзядзькі з клеткамі,
  З чарапушкамі на шастах.
  Па вуліцы Першага Ровара.
  Па вуліцы Жоўтага Драніка.
  Па вуліцы Гульні ў Доктарку.
  Па аблоках і па кустах.

  Дзяўчаты з Таёжнай: троечніцы і няўмехі
  Айцы – Баярскія, маці Эдыты П’ехі,
  Яны рабілі балюча так, як грызуць арэхі,
  Якія там на Таёжнай былі пацехі?
  Тралейбуснае дэпо і сваё дупло.
  Стромыя спускі, пусткі, за імі – цыганскае царства,
  Каровы, свінні, бабулькі ў хустках, птаства.
  Смачны снег – як зубная паста.
  Мойвы ў газеце бліскучае паўкіло.

  Ды яшчэ казіных шарыкаў чорны россып.
  І ўсё было б добра, калі б не просты
  Рэфрэн, што торгаў мяне за бровы:

  Едуць, едуць сабакаловы.

  Па вуліцы Лішаёў,
  Па вуліцы Мазі ад Горла.
  Едуць.
  Яны ўжо блізка.
  Калі ты сабака – схавайся ў будку.
  Замры ў дзіцячым сваім абутку,
  Каб не пабачыў ніхто з канапы,
  Што не ногі ў цябе насамрэч, а лапы.
  Памры ў будцы,
  Зрабіся будкай,
  Не гаўкай гучна,
  Бо ноч няхутка.

  Што яны робяць, сабакаловы?
  Едуць.
  А калі прыедуць, што будуць рабіць?

  Сабак лавіць,
  І мераць, мераць,
  Хто без ашыйніка – таму смерць, смерць!
  А калі сказаць, што ты нечы, што маеш будку?
  Не павераць!
  Хто з лішаём – таму смерць, смерць!
  Смяюцца.

  Уначы, абдымаючы майго ваўка,
  Я не спаў, я чуў рокат рухавіка.
  Страшным словам адганяючы чорны страх,
  Я лішай намацваў на тваіх баках.
  За пісюн трымаючыся, слухаючы ківач,
  І сабачы брэх, і дзіцячы плач,
  Я сачыў, як вуліца сочыць за платамі,
  Зазірае ў будкі,
  Пхне ў галовы памяць,
  Набівае жывёл і людзей
  Нечым мяккім, сырым,
  Незаўважным удзень.

  У прыватнага сектара – справы прыватныя.
  У майго сабакі лапы ватныя.
  Беласнежны ў яго ў галаве паралон,
  Па яго не прыедуць.
  Ніколі.

  І няхай там, на вуліцы, шэры фургон,
  А ў фургоне злы дзядзька й жалезны загон,
  Што з таго, што прыехалі сабакаловы.
  Я не веру ніводнаму вашаму слову.
  Я заткну ўсе дзіркі ў сваёй галаве,
  Я ў свежай зямлі закапаю цябе,
  Дзе агрэставы куст, чым далей ад спакус,
  Чым далей ад дзяцінства, у якім я ўгруз,
  Чым далей ад Таёжнай, да лепшых часоў,
  Гэта проста гульня. Не магіла, а схоў.

  Yes I wanna be your dog,

  Мой сабака сёння здох.
  0
  У нас вот как принято: только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут делиться своим мнением, извините.