Intermarium
 • 2879
 • Międzymorze. Projekty korytarzy transportowych i energetycznych  PLANOWANA INFRASTRUKTURA MIĘDZYMORZA. PROJEKTY SZLAKÓW TRANSPORTOWYCH PÓŁNOC-POŁUDNIE

  Nowe projekty Trójmorza w układzie północ-południe będą sprzyjać nawiązywaniu współpracy ekonomicznej między izolowanymi dotychczas systemami. Zintegrowanie tego regionu pozwoli na stworzenie obszaru o znaczącym potencjale, który będzie pełnić rolę niezależnego od Europy Zachodniej centrum gospodarczego. Pozwoli również na pełne wykorzystanie najkrótszego i najbardziej efektywnego połączenia basenów Morza Śródziemnego, Czarnego oraz Bałtyckiego. Wzmocnienie poziomu rozwoju gospodarczego oraz bezpieczeństwa w różnych współczesnych jego wymiarach, będzie sprzyjać politycznej randze obszaru, a przez to szerszej realizacji jego interesów w skali regionalnej i globalnej.

  VIA CARPATIA (S19)

  Najważniejszy planowany drogowy korytarz północ-południe. Jego celem jest trwałe połączenie systemów transportowych Litwy, Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii i Grecji, co ma sprzyjać intensyfikacji współpracy gospodarczej wzdłuż wschodniej granicy UE.

  Stan projektu: w budowie
  Termin zakończenia: 2023 rok

  BALTIC PIPE

  Połączenie Polski oraz Danii z norweskimi złożami gazu ziemnego na szelfie Morza Północnego. Jego celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego przez dywersyfikację źródeł dostaw.

  Stan projektu: planowany
  Termin zakończenia: 2022 rok

  RAIL BALTICA

  Fragment transeuropejskiego korytarza, który biegnie przez Warszawę, Kowno, Rygę, Tallin do Helsinek. Jedyne połączenie kolejowe państw bałtyckich z Polską oraz pozostałymi krajami Unii Europejskiej.

  Stan projektu: polski odcinek w budowie; nadbałtycki na różnych etapach zaawansowania
  Termin zakończenia: 2025 rok (orientacyjny)

  KANAŁ ODRA-DUNAJ-ŁABA

  Projekt zakładający poprawę żeglowności rzek oraz połączenie szlakiem wodnym Odry, Łaby oraz Dunaju. Wpisuje się w unijny plan przeniesienia środka ciężkości dostaw towarowych ze szlaków drogowych na kolejowe oraz wodne.

  Stan projektu: planowany
  Termin zakończenia: 2030 rok

  KORYTARZ PÓŁNOC-POŁUDNIE

  System infrastruktury gazowej, którego podstawowym celem jest połączenie sieci polskiej z czeską oraz słowacką. Jedna z odnóg korytarza ma mieć połączenie z Węgrami, druga zaś z terminalem LNG na wyspie Krk w Chorwacji.

  Stan projektu: Interkonektor Polska-Słowacja – w budowie; Interkonektor Polska-Czechy – projektowany; Interkonektor Polska-Ukraina w budowie po stronie
  polskiej
  Termin zakończenia: lata 2020-2022

  DROGA S3 (E65)

  Biegnie wzdłuż zachodniej granicy Polski, łącząc Świnoujście z granicą polsko-czeską. Stanowi fragment europejskiego korytarza transportowego E65, biegnącego ze Szwecji, przez Polskę i Bałkany do Grecji.

  Stan projektu: w budowie
  Termin zakończenia: 2023 rok

  AUTOSTRADA A1 (E75)

  Szlak transportowy północ-południe, biegnący przez centralną część Polski – z Gdańska do granicy z Czechami. Jest częścią europejskiego korytarza transportowego E75, biegnącego z dalekiej północy Norwegii, przez Polskę do Grecji.

  Stan projektu: w budowie
  Termin zakończenia: 2022 rok

  INTERKONEKTOR GAZOWY PL -LT

  Połączenie systemów przesyłowych gazu ziemnego Polski i Litwy, a tym samym włączenie państw bałtyckich do systemu UE.

  Stan projektu: projektowany
  Termin zakończenia: 2021 rok

  VIA BALTICA

  Międzynarodowy szlak drogowy wiodący z Polski przez Litwę i Łotwę do Estonii. Będzie pełnić rolę najważniejszego połączenia drogowego między krajami bałtyckimi a siecią Europy Zachodniej i Południowej.

  Stan projektu: w budowie
  Termin zakończenia: 2021 rok

  LITPOL LINK

  Interkonektor LitPol Link łączy systemy elektroergetyczne Litwy i Polski, co w przyszłości ma prowadzić do synchronizacji systemów wszystkich państw bałtyckich z europejskim. Regularną pracę rozpoczął w lutym 2016 roku. Trwają rozmowy na temat budowy drugiego połączenia LitPol Link2.

  Stan projektu: I etap zrealizowany; II etap planowany
  Termin zakończenia: 2025 rok (mało prawdopodobny)

  DROGA WODNA E40

  Szlak wodny E40 ma łączyć Gdańsk z Odessą na Ukrainie i przebiegać również przez Białoruś.

  Stan projektu: nieokreślony
  Termin zakończenia: 2030 rok (mało prawdopodobny)

  MOST ENER GETYCZNY UA -UE

  Projekt wykorzystujący nie eksploatowaną obecnie sieć wysokiego napięcia (750 kV), prowadzącą z Rzeszowa do elektrowni atomowej w Chmielnickim na Ukrainie. Jej ponowne uruchomienie w ramach mostu energetycznego jest uznawane za pilotaż przed pełną synchronizacją Ukrainy z siecią europejską.

  Stan projektu: nieokreślony
  Termin zakończenia: brak

  GO HIGHWAY

  Szlak drogowy biegnący z Gdańska do Odessy, mający na celu połączenie dwóch portowych miast. Projekt ma być priorytetem dla Ukrainy. Po polskiej stronie przebiega wytyczonymi i budowanymi szlakami (A4 i A1 lub S17 i S7)

  Stan projektu: planowany
  Termin zakończenia: brak

  ROPOCIĄG BRODY-PŁOCK

  Fragment planowanego ropociągu Odessa-Brody-Gdańsk (w wersji obecnej do Płocka lub do łącznika w Adamowie). Pierwotnie element Euroazjatyckiego Korytarza Transportu Ropy Naftowej, którym miał być przesyłany surowiec z rejonu Morza Kaspijskiego.

  Stan projektu: nieokreślony
  Termin zakończenia: brak  Jagiellonia.org
  • нет
  • 0
  • +3

  2 комментария

  avatar
  Беларусь даже здесь списана в утиль за яшканья с рускими.
  0
  avatar
  Grupa 59 amerykańskich senatorów, w liście wystosowanym w poniedziałek do premiera Mateusza Morawieckiego, zaapelowała o przyjęcie ustawy reprywatyzacyjnej, która byłaby sprawiedliwa wobec ocalałych z Holokaustu polskich Żydów i ich rodzin.)
  Што за ненажэрнасць? Супрацоўнічалі з акупантам Польшчы з захаду — мелі сваю паліцыю, кіраўніцтва, сустракалі кветкамі бальшавікоў і беглі прыслужваць у адміністратыўныя структуры акупанта Польшчы з усходу, а потым служылі акупанцкаму савецкаму рэжыму — гнабілі гэтую Польшчу вунь да якой пары! І цяпер не забываюцца гэты савецкі рэжым падхваліць, або ветліва прамаўчаць пра ягоныя злачынствы.
  Ацалялыя не адказныя за сваіх прадстаўнікоў-камісарышаў? Адказныя. І за Каца, які таму ж Гітлеру прыслужваў. І за легіён іншых салаўёвых, якія проста дзеля бізнэсу распалілі вайну на Украіне.
  Але ж вунь — ЗША на пабягушках. Каб не Еўразвяз, дык дакладна СМІ толькі і ведалі б бубнець пра страчаны для Украіны Крым. Амерыканскія СМІ.
  0
  У нас вот как принято: только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут делиться своим мнением, извините.