Intermarium
 • 2014
 • Adriatyk – Bałtyk – Morze Czarne – Chiny. W Polsce powstanie sekretariat ds. morskich grupy „16+1”


  5 listopada odbył się w Rydze szczyt Chin i państw Europy Środkowowschodniej. Podpisano dwa ważne dokumenty: Riga Guidelines oraz China – CEEC Riga Declaration. Zapadła decyzja, aby to w Polsce powstał sekretariat ds. morskich grupy „16+1”.

  W grupie „16+1”, która spotkała się w sobotę w Rydze znajdują się: Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Słowenia, Chorwacja, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Albania i Macedonia. Obserwatorem ryskiego szczytu była m.in. Białoruś.

  Liderzy państw uczestniczący w spotkaniu potwierdzili poparcie dla inicjatywy współpracy włączającej porty Adriatyku, Bałtyku i Morza Czarnego wraz ze śródlądowymi drogami wodnymi, która została wysunięta przez premiera Chińskiej Republiki Ludowej Li Keqianga w czasie 4 szczytu Chiny-CEEC w listopadzie 2015. Zadeklarowali, że celem Współpracy Portów Adriatyku, Bałtyku i Morza Czarnego jest rozwinięcie węzłów transportowych, włączających porty i zagłębia przemysłowe wybrzeży Adriatyku, Bałtyku i Morza Czarnego wraz ze śródlądowymi drogami wodnymi, przyczyniających się do stworzenia klastrów przemysłowych i ustanawiających nowoczesne drogi, kolej, korytarze rzeczne dla ich połączenia.

  W przyjętych podczas rozmów szczytu wytycznych z Rygi są ważne zapisy dla strony polskiej. Zapadała decyzja o woli 16 państw i Chin, aby uruchomić sekretariat do spraw morskich w Polsce. Będzie to instytucja sprzyjająca aktywizacji przemysłu stoczniowego i uruchomieniu nowego kanału informacji pomiędzy krajami Europy Środkowo-Wschodniej a Chinami – poinformował rzecznik rządu Rafał Bochenek.

  W ramach grupy 16+1 został ustanowiony fundusz prorozwojowy dla państw Europy Środkowo-Wschodniej, a Chiny, Polska, Czechy i Łotwa wyraziły gotowość udziału w tej inicjatywie. Premier Łotwy zaprosił pozostałe kraje grupy, aby dołączyły do funduszu („Fundusz Inwestycyjny Europa Środkowo-Wschodnia – Chiny 16+1” zaprezentowano w styczniu w Warszawie podczas spotkania wiceministrów finansów Polski z przedstawicielami Industrial and Commercial Bank of China – Chiński Bank Przemysłowo-Handlowy; rozmawiano wówczas o kwestiach operacyjnych działania funduszu oraz wysokości potencjalnego wkładu Polski).

  Jak podkreśliła premier Beata Szydło, Polska wiąże duże nadzieje z rozwojem współpracy gospodarczej z Chinami. Szefowa polskiego rządu mówiła, że Polsce zależy na szeroko pojętej współpracy gospodarczej, takiej jak realizacja konkretnych projektów z chińskimi partnerami w zakresie sektora technologicznego i transportowego.

  Chcemy budować wspólnie projekty transportowe, morskie i kolejowe. Jesteśmy do tego przygotowani i będziemy takie propozycje również składali – zaznaczyła premier Beata Szydło w kontekście tematów podejmowanych na szczycie.

  W grupie „16+1” spotykają się przedstawiciele Chin oraz Polski, Czech, Węgier, Słowacji, Łotwy, Estonii, Litwy, Rumunii, Bułgarii, Słowenii, Chorwacji, Serbii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Albanii i Macedonii. Beata Szydło wzięła także udział w rozmowach bilateralnych z premierami: Łotwy, Chorwacji, Serbii i Chin. Rozmowa z premierem Chin Li Keqiangiem dotyczyła przede wszystkim skonkretyzowania projektów, o których rozmawiali wcześniej ministrowie Polski i Chin. Z kolei z premierami Łotwy, Serbii i Chorwacji polska premier rozmawiała o tym jak mogą układać się relacje między państwami z partnerem chińskim, a także o kwestiach bilateralnych.

  Na szczycie podpisano dwa dokumenty: Riga Guidelines oraz China – CEEC Riga Declaration. W Deklaracja CEEC czytamy (tekst za news.xinhuanet.com, przekład kresy.pl)

  Liderzy uczestniczący w spotkaniu (dalej określani jako liderzy), potwierdzili swoje poparcie dla inicjatywy współpracy włączającej porty Adriatyku, Bałtyku i Morza Czarnego wraz ze śródlądowymi drogami wodnymi (dalej określanej jako Współpraca Portów Adriatyku, Bałtyku i Morza Czarnego), która została wysunięta przez premiera Chińskiej Republiki Ludowej Li Keqianga w czasie 4 szczytu Chiny-CEEC w listopadzie 2015.

  Liderzy deklarują, że celem Współpracy Portów Adriatyku, Bałtyku i Morza Czarnego jest rozwinięcie węzłów transportowych włączających porty i zagłębia przemysłowe wybrzeży Adriatyku, Bałtyku i Morza Czarnego wraz ze śródlądowymi drogami wodnymi, przyczyniających się do stworzenia klastrów przemysłowych i ustanawiających nowoczesne drogi, kolej, korytarze rzeczne dla ich połączenia. Współpraca na innych polach może zostać zrealizowana po niezbędnych konsultacjach.

  Liderzy wierzą, że Współpraca Portów Adriatyku, Bałtyku i Morza Czarnego będzie zaspokajać potrzeby wszystkich 18 państw, i przysłuży się zacieśnieniu więzów między Chinami a UE, poprzez synergię ich specyficznych wymagań i atutów w rozwoju infrastruktury i przemysłu, w szczególności budowy portów, dróg, linii kolejowych, i szlaków wodnych śródlądowych, mając w perspektywie ułatwienie wzrostu gospodarczego każdego kraju i całego rejonu.

  Liderzy podkreślają, że Współpraca Portów Adriatyku Bałtyku i Morza Czarnego pomoże rozszerzyć zakres praktycznej współpracy Chin-CEEC, promować w długiej perspektywie zrównoważony rozwój i przyczyni się do synergii projektu „Jeden pas-jedna droga”, strategii rozwoju CEEC i Transeuropejskiej Sieci Transportowej Unii Europejskiej.

  Państwa są gotowe do wspólnego wykorzystania Współpracy Portów Adriatyku, Bałtyku i Morza Czarnego, zgodnie z zasadą wykorzystania atutów każdego, współpracy „win-win” i powszechnego rozwoju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, zasad rynku i biznesu oraz interesów Chin i CEEC.

  Wszystkie państwa członkowskie UE potwierdzają, że wdrożenie działań przewidzianych przez ten dokument musi być wykonane bez uszczerbku dla kompetencji Unii Europejskiej i z poszanowaniem zobowiązań wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej.

  Na podstawie równoprawnej konsultacji liderów:

  1. Oczekują wzmocnienia Współpracy Portów Adriatyku, Bałtyku i Morza Czarnego zgodnie z geograficznym rozmieszczeniem i ich przyszłych potrzeb rozwojowych, przez lepsze użytkowanie i rozbudowę portów, wsparcie kooperacji w inwestowaniu w porty, prowadzących do powiększenia ich możliwości przeładunkowych i rozszerzenia szlaków handlowych na trzech morzach oraz drogach wodnych i portach śródlądowych.

  2. Popierają rozwój klastrów przemysłowych w portach, wzmocnienie kooperacji w kompleksach przemysłowych lądowego zaplecza, rozwój budownictwa i operacji w parkach przemysłowych, tworzenie środowiska sprzyjającego inwestycjom, zapewnianie otwartości i przejrzystości, rozszerzenie współpracę w przedsięwzięciach inwestycyjnych, pobudzenie współpracy przedsiębiorstw w tworzeniu przemysłu i ułatwianiu transportu kontenerowego między Chinami a Europą.

  3. Wzywają do współpracy w rozwoju infrastruktury, budowy linii kolejowych i dróg, punktów logistycznych i magazynów w portach morskich i śródlądowych oraz kompleksach przemysłowych, popierają przyspieszenie rozwoju korytarzy transportowych, rozwój mobilności dóbr jak i stworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju portów, kompleksów przemysłowych, włączając wody śródlądowe i szlaki kolejowe.

  4. Ponawiają swoje zaangażowanie w obserwację i wdrożenie regulacji przyjaznych środowisku w ramach swojej współpracy i wszystkich projektów inwestycyjnych.

  5. Popierają bliższą współpracę w dziedzinie finansowania, dającą możliwość pełnego wykorzystania wszystkich instrumentów finansowych i stworzenia nowych w innowacyjnym rozumieniu inwestowania i finansowania, jeśli to konieczne, w celu zapewnienia wsparcia finansowego dla projektów Współpracy Portów Adriatyku, Bałtyku i Morza Czarnego, portów, dróg, linii kolejowych, węzłów logistycznych.

  6. Deklarują stworzenie pola dla roli szczytów Chin-CEEC i innych dwustronnych, i wielostronnych mechanizmów, podniesienie na nowy poziom współpracy między rządami, ustanowienie i rozwój mechanizmów kooperacji, zbudowanie platformy komunikacji i konsultacji dla stworzenia dogodnego otoczenia i warunków dla Współpracy Portów Adriatyku, Bałtyku i Morza Czarnego.

  7. Zapraszają inne europejskie państwa i biznes do uczestnictwa we Współpracy Portów Adriatyku, Bałtyku i Morza Czarnego z perspektywą synergii współpracy Chin-CEEC i współpracy Chin-UE, włączając aktywne wsparcie udziału sektora prywatnego i promując przejrzystość i rozliczalność projektów współpracy.


  kresy24.pl
  • нет
  • 0
  • +5

  0 комментариев

  У нас вот как принято: только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут делиться своим мнением, извините.