История
 • 1811
 • Свидетель трагедии в Хатыни рассказывает о самом страшном дне - 22 марта 1943 года  — Ані прыехалі, эці карацелі — 150 чалавек паліцаеў і 150 бандэраў. Акружылі дзярэўню і началі… Началі зганяць людзей у сарай…

  Казалі, што будзе сабраніе, ну і людзі паверылі ім — патаму што людзі былі, людзі гаварылі, што ў нас не было нікаго із дзеравень ні ў паліцаях, ні ў партызанах… Так яны думалі, што тыя іх пажалеюць… Ну эта… Ані нічога не думалі нашчот этага. Што яны думалі, што ім была дана такое указаніе, гаварат, — ім была дана указаніе унічтажаць дзерэўні, каторыя находзяцца ў лясу.

  Возле леса. Наша дзерэўня как раз самая паследняя. У лесу.
  Ну вот людзі паверылі і пайшлі, а хто был дома бальной і дзеці — ані на месці ўбівалі. Людзі разышліся, у сарай пайшлі ўсе — ані ўсех закрылі, і дзверы ў сараі, і запалілі. А тады людзі ўсе пайшлі ў дзверы, дзверы праламалі і началі выхадзіць, так яны тады началі расстрэліваць усех.

  Ну вот я шла…… бо сцямнела… была цёмна. я пабежала…

  Я была ў цёці… Тады я пабежала дамой. І сестра мая была са мной. Ана пабежала са мной. Па картафляніку беглі. Гразь, а мы босыя. Ані па нас стралялі, а сястра гаварыт: «Вярніся назад, цебя уб'ют — ты малая.» А я… Бросіла: «Я скоранька перабягу.» Яна паднялась с картафляніка, з гразі, наверх, і пабежала вніз. Там наш дом быў.

  А я была ў цёці. Тады я пашла к цёці. Я была у цёці і тады гавару: «Цёця, давай пайдзём, вот лес не далеко.»А ана гаварыт: «Ні нада, ужэ позна.» Мы смотрым в акошка, а ані в саседнем доме там… разбіраюцца… с людзьмі… Я пабежала дамой… Выбежала я с хаты, а цёця дзверы закрыла. Я ей сказала: «Цёця не закрывай дверы, а то яны ж ўсё адно паламаюць дверы. Усё-раўно яны зайдуць. А яна закрыла дзверы.

  А яны патом прыйш… паламалі дверы і цёця, як пашла патом адпіраць дверы, дык яны ёй выстралілі куда-та ў грудзі… І ўшлі. А я сідзела ў паграбі. І я із-за печкі, із-за печкі відзела, как зашоў худой немец. Ня немец — паліцай. Худой такой зашоў, высокій. І міма этай печкі, дзе заполак. Відзела этую морду страшную, худую… І я скоранька апять пад… спраталась пад этую, пад доску… А там картошкі… была мала картошкі, так я падбілась пад эту дошку і плацце за сябе так схавала.

  Ані палядзелі — не відаць, злазілі на дом, на чардак — нічога не нашлі — ушлі. Тады я пабежала… Вышла із погрэба і пашла да цёці. Гавару: „Цёця, цёця!“, а яна гавора: „Дзеткі, ідзі спрачся. А то ані цябе уб'юць.“ Я палядзела па вокнах. А ў дзярэўні ж окна нізкія. Я палядзела па вокнах — нікаго не відаць! Я патом ішчо да цёці падышла, а цёця гаварыт: „Ідзі, дзетка, спрачся!“

  Ну я ўжо не пашла пратацца.

  Я пабежала дамой. Бежала дамой, а мама… эта… Не мама! Па сцежке бежала дамой, думала, што там хто-нібудь ешчо астаўся.
  А ані гаварат… А ані ідуць удваёх. Адзін цянець кажух. У папы былі овцы дык ён біў і шыў валенкі. Шубы шыў… Яны ў яго сарвалі эты кажух і сцянулі. А я спрашываю… А я бягу наўстрэчу і гавару: „Папа, папа!“ Думала, што ён бягіць — відзіць што мяне ўдома нет, он бягіць, штобы мяне ў кажух спратаць.
  А адзін пісталет… нож… аўтамат!(паказвае на плячо) на плечах, на грудзях… І втарой ішчо. А втарой тады рукой так палажыў ему — »Не убівай! " — мол… І сказаў: «Бяжы до лясу!» Да лесу. Паказаў.
  Там на хутары цёця жыла. Цёця з дзядзькай. Бягі туда, малая! І я пабежала туда. Пабежала да цёці, а цёця гаво… Ужо сцямнела! Брат мой і дзядзька і другой дзядзька гавораць: «Пайдзём у дзярэўню, можа шчэ хто астаўся жывой. Дык будзем спасаць!»

  Ані пабежа… Ані пашлі ў дзярэўню… Но… Маня и Юля, каторыя асталіся былі пад грудай мёртвых і гарэлых.
  Яны не трогалі іх, а назаўтра пайшлі утрэчкам. Туда. Вытянулі іх. І перадалі. Саабшчылі парцізанам.

  Парцізаны прыйшлі і взялі іх. Забралі в лес і лячылі іх. У лясу там. Даставалі всякіе мазі. Дзе-та даставалі яшчо якое масла несалёнае, кароўе. Ані ўжо маглі і кароў даіць, усё.

  А патом в дзярэўне нашолся прэдацель. І сказаў ім, паліцаям, што там две жэншчыны хатынскія жывуць на хутары, у бабушкі. І яны не хацелі на іх, не давяралі ім… Адна пайшла ў калодзец, села задам — і ўпала ў калодзец. А втарую нідзе не нашлі. Дзе втарая дзелась — не ізвесна.

  41 комментарий

  avatar
  Ну это уже было в вашей ссылке.
  По идее, вы должны бы называть это всё коммунофашистской пропагандой, однако ж не? В чём подвох?
  0
  avatar
  Пытаннечкі.
  Адкуль яна ведае, што гэта былі “бандэры»? Адкуль навогул яна ведае гэтае слова? Цікава, была ў немцаў вядомая брыгада, кіраваў камінскі, і помнік у хатыні дзеду з хлопыкам на руках — гэта таксама камінскі, яго прозвішча. Ну і адкуль бандэры? Бандэра у гэты час быў вязнем заксенхаузена.
  адкуль Яна ведае, шот 150 чалавек? Яны там строем шпацыравалі, каб можна было палічыць?
  А наконт «ім была дана такое указаніе, гаварат, — ім была дана указаніе унічтажаць дзерэўні, каторыя находзяцца ў лясу.» — Паліцаі перад тым, як паліць, адчыталіся, каб ніхто не пераблытаў, чаму і што.
  0
  avatar
  По-моему, эта свидетельница точно недолюбливает немецко-фашистских убийц. Но её воспоминания кому-то очень хотелось бы использовать, чтобы довести всё до абсурда. Представляю, с какими матюками она оттаскала бы за чубы и алину, и жаворонка — «доброжелателей».
  0
  avatar
  Пользуйся, кум, но не доводи до абсурда. Карателей с мстителями не перепутай, главное:
  Борис Юлин про Катынское дело:
  www.youtube.com/watch?v=gthjk-lKTuE
  Елена Прудникова про Катынь:
  www.youtube.com/watch?v=ryp6-UhGfgM
  А свидетельства дочки демократа амерского посла в СССР о том, что «это всё каратели», найдёшь сам.
  Тебе ж важно, чтоб никто не был забыт, правда? По каким часам живёт местный сервер, что фиксирует мой первый коммент на сегодня в 5 часов?
  Да… Кум добился своего, раз 10 упомянув Алину в своих коротеньких комментиках. Вызвал меня на пост, и на 2-й коммент. Скажите ему спасибо, фогеле.
  0
  avatar
  По каким часам живёт местный сервер

  Не знаю, но мне он показывает немецкое время. (Кому другому, может, другое.) Добавьте 2 часа и будет минское.

  Вот, например, история этого моего комментария начинается (для меня) в 14:20, т.е. — по Берлину
  0
  avatar
  Не знаю, но мне он показывает немецкое время. (Кому другому, может, другое.) Добавьте 2 часа и будет минское.
  Хостер литовский, но физически Брама в Австрии.

  По Алине.
  Мне сказать нечего, она великолепна, рукопле… скаю? плещу?
  Кароч, все как мы хотели. Уйгуры, хатынь, дальше замер и жду %)

  Пане Фогель, когда пани Алина в очередной раз начнет йебухать посетителей — не торопитесь банить, ну же. Что за деревня без ээээ баяниста.
  +1
  avatar
  замер и жду
  голуби некормлены
  0
  avatar
  в своих коротеньких комментиках. Вызвал меня на
  Скоро вальпургиева ночь. Сможет ли пан Кум своим коротеньким заманить Алину на Браму? Не переключайтесь, следим внимательно…
  0
  avatar
  Не облизывайся, извращенец.
  0
  avatar
  Сможет ли пан Кум своим коротеньким заманить Алину

  Что ее заманивать, если она и недели (одно)поста не вынесла
  0
  avatar
  свидетельства дочки демократа амерского посла в СССР о том, что «это всё каратели», найдёшь сам
  Делать мне нечего, кроме как гоняться за призраками, порождёнными вашей больной фантазией. Ну вот, например, посмотрел я свидетельства этой бабки на видео, и что? Какой вывод я должен был сделать? Какую страшную тайну её слова открыли вам, что вы решили выложить это здесь?

  Вот так у вас всегда: интригуете, а на поверку там ничего нового.

  И вот ещё… Чего й та вы мне тыкать вздумали? Уверены, что хотите продолжать в том же духе? Я то могу и пожёстче, но вряд ли вам это понравится.
  +2
  avatar
  Чего й та вы мне тыкать вздумали?
  всё просто — не уважаю

  вот ещё послушай, кум, как ваши хихикают над свидетельскими показаниями ваших же и обличают карателей: Елена Прудникова о Катынской провокации
  youtu.be/4wi4PyWWMZo
  Ваши — это благодарные совку за рождение и воспитание. Ваши — это те, кто старательно суют в свои рассуждения термины советской пропаганды. Это те, кому не интересно, кто и чего шастал возле Хатыни в момент совершения преступления.
  -3
  avatar
  Имеете право уважать или нет.
  Понять бы почему, за какие прегрешения…

  Upd:
  А вот клеветать права не имеете. Не надо «сватать» мне всяких подонков. Я никакому лагерю принадлежать не спешу, а Пучков и подобные лжецы родственны вам скорее.
  +1
  avatar
  А было бы за что, то убила бы! *lol* -а вы говорите «Хатынь, Волынь»…
  +2
  avatar
  Я никакому лагерю принадлежать не спешу,
  Спешишь зато сохранить статус «как оно есть». Перестройка — это не распад. Заявления были — о преданности идеалам СССР, а значит и всем его скрытым потрохам.
  -2
  avatar
  А к лукашенке ты как? На вы или на ты?

  А кого ты вообще уважаешь?
  +1
  avatar
  Ваши — это благодарные совку за рождение и воспитание.
  А ну-ка напомните, де и когда я такое писал?
  Спешишь зато сохранить статус «как оно есть».
  Чаво? Куда я спешу? Это я тоже где-то написал? Я столько не пью, нету у меня таких мыслей.

  До чего же лживый человек… Прудникова просто отдыхает.
  0
  avatar
  знайдзі лгунью, кум, благодарный совку за рожденіе:

  Больш за 100 чалавек сабраліся ў Пінску на перадвыбары адзінага кандыдата ад дэмакратычнай апазіцыі. Перамогу яны аддалі кіраўніку Руху «За свабоду» Юрыю Губарэвічу.
  nn.by/?c=ar&i=247860
  -1
  avatar
  Я иногда задумываюсь, что стоит быть более благодарным своим родителям за моё рождение, совесть шепчет, что надо вспоминать о них почаще. Но вот чтобы чувствовать благодарность к совку… Хм… Думаю, переживания о совке занимают ваше извращённое сознание куда больше.
  0
  avatar
  Чё за наглость отрицать собственные слова? Неужели вы думаете, что я сама это сочинила, а не отреагировала на высказывание? Уже было сказано, что кум, мол, имеет полное право на чувства, но только пускай учитывает, как нагрузку, благодарность МИЛЛИОНОВ замученных и одураченных, и потративших свою жизнь на мусор — типа работы в калхозе или изучение НВП( чё это такое — типа дисциплина «военная подготовка»), или работа на заводе в/я. Или то, что человечество, как стадо погоняемых баранов(погоняемых дружками СССР и США), создавало оружие для самоубийства.
  Каратели — это терминология вот этих упырей, которые признают, кстати, некоторые неопровержимые деяния ИХНИХ. Вас устраивает железобетонная правда Хатыни? Значит, вы — ихний, а они — ваши.
  -1
  avatar
  Чё за наглость отрицать собственные слова? Неужели вы думаете, что я сама это сочинила, а не отреагировала на высказывание? Уже было сказано, что кум, мол, имеет полное право на чувства..,
  Я столько не пью.
  Даже если когда-то вас и троллил, то не такими словами. Ну, может, хвалил советское мороженое… Нет, я думаю, это ваш личный бред.

  Пане Росинский, дружище, спасите от этой свахи, она меня уже к чертям в кумовья записывает!
  У вас же талант находить все выскзывания. Пожалуйста, не откажите в услуге, поглядите, что эта злыдня имеет в виду? :W
  0
  avatar
  Я столько не пью.
  Даже если когда-то вас и троллил, то не такими словами. Ну, может, хвалил советское мороженое… Нет, я думаю, это ваш личный бред.

  Пане Росинский, дружище, спасите от этой свахи, она меня уже к чертям в кумовья записывает!
  У вас же талант находить все выскзывания. Пожалуйста, не откажите в услуге, поглядите, что эта злыдня имеет в виду?
  Не, 100%. Столько не пьете. Просто пьете абы што, всякое сладенькое.
  Поэтому и не помните всякую фигню что пишите здесь, на Браме.

  В отличие от нас с Волфом.

  Припекло, значить. За спасением ко мне кинулись, значить. Про талант какой-то заговорили, а раньше-то про архиварный университет шутковали бывалыча.

  А не тут-то было. Я-то спасти кого незаслуженно обижаемых (пан мартин не даст соврать) – всегда готов. Но не в данном случае: Кум мне друг, но истина дороже.

  Ловите, восхвалитель совка:

  А мороженое за 20 копеек! Мм… Тот самый вкус!
  Совремённая молодежь ни за что не поймёт, сколько счастья было разлито по бескрайним просторам нашей великой родины. На дальней станции сойду — трава по
  .
  Жизнь была прекрасна и наполнена высокими благородными смыслами. Страна была великой, передовой технологически. Луноходы создавали, новые галактики открывали.
  .
  И доллар этот можно было в любой «Берёзке» потратить, а не шляться по банкам как попрошайка.

  И не вздумайте по прошествии править эти свои комменты, смайлики всякие иронические вставлять. Бесполезно, у меня в ЖНН всё отсканировано в первоисточнике. Совкооправдыватель настальгирующий вы, простите, дружище, за прямоту.

  Может, я и необъективен, допускаю. Но прошу учесть мою пинчуковскую солидарность.
  0
  avatar
  Ффуух… А я то уж думал…
  Ну да, одни сплошные приколы и троллинг. Надо быть альтернативно одарённым, чтобы не понять этого сразу же.

  Отбой, алина, отзывай своих демонов обратно, рановато им ещё по мою душу.

  Пане Росинский, премного благодарен. Отличнейше всё прояснили.
  прошу учесть мою пинчуковскую солидарность.
  Тоже алину боитесь, понимаю. Её теперь все боятся, даже Вольф. Смайлик не поставлю из принципа.
  +1
  avatar
  Без проблем, дружище.
  Обращайтесь, ежели чо.
  Я пока суммирую.
  Учтите – вам по жизни скидка. 10%. Согласен, это немного. Но это максимум что алабамовцам позволено. Зуб даю.
  0
  avatar
  Кумовья в курсе, что такое «тоталитарное государство», но вкус убитых «попов» и «поляков» к советскому мороженому у них не примешивается.
  Это свойство явно продиктовано советской диетой. И благодарностью к ней.
  0
  avatar
  Вас устраивает железобетонная правда Хатыни?
  Я не могу с вами серьёзно обсуждать моё отношение к Хатыни, даже не собираюсь делать это. Только не с вами. У вас слово славяне происходит от словить, а советский от слова сова.
  Вы безумны.

  Если человек не желает следовать вашей лжи, то это ещё не значит, что он ваш оппонент, понимаете? А в некоторых вопросах, допустим, я мог бы и согласиться, да только не хочу говорить с вами на серьёзные темы.
  0
  avatar
  Я безумна, потому что говорю о преступлениях, за которые не было наказания. А это значит, что преступник хозяйничает и управляет нашей жизнью.
  Но ты, кум, подл. Именно поэтому, а не потому, что труслив, не будешь «разговаривать о » чём-то". О Хатыни не будешь «разговаривать»( хоть вставлять комми-пропаганду — будешь старательно) только для того, чтоб не тронуть советский железобетон. Ума хватает понять, что если крошка отвалится, то и арматура проржавеет — со временем. А выиграть время и завалить правду ложью — это единственный способ снизить нагрузку на систему охраны завоеваний.

  Вот эта Прудникова с Бушковым (это не тот художественный писатель о перевороте в РБ? наверное, брат или сват — родственник просто))) — они не только подлые, но и дураки. Говорят они — про массовых захоронениях на Харьковщине, со штольнями; о массовых чекистских захоронениях возле госпиталя, мол, «шесть пуговиц жандармских, а мемориаловцы заявили, что все тысячи трупов польские военные — а где форма? Зачем нашим, советским, форма польская. И сапоги — зачем?» И действительно — зачем? Для чего чекистам могла понадобиться польская форма, а, кум?
  А «слава игорева», кум, — это что такое? Фейрверк, песнопение? Хвалебная ода? Что это такое? Не девицы — половецкие? С отроками.
  По поводу «советской совы» всё ты понял, но повод использовал. Умненький кум.
  только не хочу говорить
  Ни какие темы ты говорить просто не можешь.
  Жрущие гавно по доброй воле — обречены.
  фогель, привет! Я хоть и не пинчучка, но тоже кое-что собираю.
  0
  avatar
  Я безумна, потому что говорю о преступлениях,
  Нет, не льстите себе. Вы безумны потому что вкрай распущены, взбалмошны и лживы. Нетерпимы. Ленивы. Вам лень учиться истории, хочется её придумать. У вас нет способности слушать людей, вам плевать, у кого какое мнение. Человек должен или поддержать вашу повестку, взять себе в голову тот мусор, что вы ему навязываете, или терпеть вашу клевету в свой адрес, если не повёлся. А не ведётся никто, поэтому все вокруг вас «подлецы».

  Вы так и не показали, где я высказывал благодарность советской системе. Лгунья.

  Зы: вот же человек… ни минуты не может потерпеть, чтобы не оклеветать кого-нибудь. Теперь вот пинчука Росинского фогелем называет — всех вражин «разоблачила». Ей это так нравится…
  +1
  avatar
  сохраню себе на память старушечью:

  зызы: фогель упомянут к слову «О жрущих по доброй воле», а ваш гладко-галечный росинский меня не интересует — но уверена, что у него всё расфасовано и не завалялось.
  радуйтесь, ведь это просто ордена на груди молодецкие: такое отношение безумной, лживой и ленивой старушенции.
  0
  avatar
  Ни какие темы ты говорить просто не можешь.
  Жрущие гавно по доброй воле

  Бан до: 2020-04-16 12:59:31
  0
  avatar
  Насколько я могу вспомнить, всего трое лжецов пытались манипулировать мной на Браме таким способом: алина, Авгур и поляк Адам. Чуть с ними не согласись — и ты жид, совок или чего-то ещё в таком духе. Мужчин в этом случае я со спокойной душой посылаю нахер в грубой манере, а что делать с алиной даже и не знаю. Теряюсь. Женщина вроде.

  Ругаться с ней или просить её забанить как-то мелко. К тому же Курманбек её побаивается, ссыкунишка, — без её ведома не может даже сходить голубей покормить в Бресте своём. ;)
  Вот и шо делать...?
  +2
  avatar
  Курманбек её побаивается, ссыкунишка, — без её ведома не может даже сходить голубей покормить в Бресте своём
  зовите доктора фогеле
  я нечаянно перешла на «вы», но это только потому, что для меня усилие — говорить кому-то чужому «ты».
  Ругаться с ней
  кому вы нужны «ругаться»? :) Вы исключительно повод для формулировки. У вас(с фогеле) выбора нет и вы это знаете
  0
  avatar
  Я теперь уже с Фогелем?
  Когда ж это кончится, сколько вы будете назначать мне компанию? Не хочу с Фогелем, он праативный. :u
  И чего это у меня нету выбора, а?
  0
  avatar
  Не хочу с Фогелем

  можно подумать, я с ним хочу!
  0
  avatar
  Говорит, у нас выбора теперь нету. Что это значит, как думаете, и что теперь будет? Я тревожусь.
  0
  avatar
  а что делать с алиной даже и не знаю
  Понять и простить?
  0
  avatar
  Скоро будет 2-я Хатынь.

  Открытое письмо Италии международному научному сообществу  Беззастенчивый и неотредактированный перевод Google Translate:
  Как вы наверняка знаете, в Италии происходит резкое распространение коронавируса.

  Всего за 3 недели от начала вспышки вирус достиг более 10 000 инфицированных.

  По нашим данным, около 10% пациентов нуждаются в помощи отделения интенсивной терапии или отделения интенсивной терапии, и около 5% пациентов умирают.

  Сейчас мы находимся в трагической ситуации, когда наиболее эффективная система здравоохранения в самом богатом районе страны (Ломбардия) почти на полную мощность, и вскоре будет сложно помочь большему количеству людей с Covid–19.

  Это причина, по которой было приказано почти полностью закрыть страну: замедлить и, как мы надеемся, остановить заражение как можно скорее.

  Вирус распространяется с максимальной скоростью, удваивая количество зараженных людей всего за 2,4 дня [1].

  Как видно из имеющихся данных, все европейские страны на самом деле испытывают одинаковую скорость распространения инфекции и отстают от нынешнего положения Италии всего на несколько дней [2].

  В начале вспышки было столько же инфекций в Китае, Италии и других странах. Разница в том, что Китай сильно и быстро заблокировал Ухань и весь регион Хубэй за 8 дней до Италии [3].

  Задержка Италии на 8 дней приведет к огромному увеличению общего количества смертей в Италии по сравнению с Китаем.

  Эта точно такая же начальная динамика в числе новых случаев также может наблюдаться в каждой стране вспышки.

  Для неспециалистов трудно интуитивно понять, как экспоненциальное увеличение скорости может выйти из–под контроля.

  Поэтому очень трудно осознать трагические последствия, которые экспоненциальный рост может иметь при такой инфекции.

  Как ученый, вы наверняка это понимаете. Вы также понимаете, что до тех пор, пока скорость увеличения экспоненциальная, линейное решение для сравнения не будет работать (т. Е. Увеличение в x раз числа машин ICU и т. Д.)

  Точно так же простое навязывание людям возможности оставаться вместе в больших группах не является достаточным решением.

  Это призыв к вам, как к члену научного сообщества, призвать ваше правительство действовать сейчас для активной борьбы с вирусом!

  В большинстве стран ЕС у вас есть достаточно времени, чтобы сделать блокировку, аналогичную китайской или южнокорейской, чтобы быстро затормозить и остановить заражение с гораздо меньшими усилиями и затратами на то, что сейчас необходимо в Италии.

  Если бы Италия действовала решительно всего 10 дней назад, и это более или менее там, где вы находитесь сейчас, было бы гораздо меньше смертей и экономического краха.

  Южная Корея и Китай должны стать примером для подражания, чтобы остановить эту эпидемию.

  Другого пути нет.

  Поэтому, пожалуйста, приложите все усилия, чтобы убедить свое правительство действовать сейчас! Время — наш общий враг, поскольку вирус очень быстр и действительно смертелен.

  Каждая минута исключительно важна, поскольку это означает спасение жизней. Не тратьте это впустую!

  Берегите себя.

  [1] cattiviscienziati.com/2020/03/02/esponenziale/ (italian version)

  www.newswise.com/articles/considerations–about–current–evolution–of–sars–ncov–2–epidemic–in–italy (English version)

  [2] Time lag of outbreak between EU countries (thanks to Andrea D’Aquino and Ilaria Maccari) www.facebook.com/100001749488972/posts/2699658956769061/?d=n
  www.facebook.com/groups/PhysicistsAgainstSARSCoV2/permalink/815370242288237/

  [3] The time lag of the outbreak Italy vs China (thanks to Federico Ricci Tersenghi)
  www.facebook.com/531088558/posts/10158280150883559/?d=n

  [4] www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140–6736(20)30522–5/fulltext
  0
  avatar
  Но у нас всё под контролем. Лекарство есть.

  0
  avatar
  Тоже не плохое средство.

  0
  avatar
  При всём уважении к бабушке 1934 г.р.
  Исторический источник так себе.
  0
  У нас вот как принято: только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут делиться своим мнением, извините.