Россия
 • 1653
 • Матрыца дзей "Росіі", або чаму Пуцін ёсць Пуціным, або калі "Росія" вернецца да Еўропы  Dr Marek Budzisz — Matryca dziejów Rosji czyli kiedy Rosja wróci do Europy?


  (Пераклад-пераказ. Назвы дзяржаўных утварэнняў РФ, СССР і Расейскай імперыі падаюцца ў польскай традыцыі пад агульнай назвай «Росія»)

  Dr Marek Budzisz: Паспрабую распавесці аб матрыцы дзеянняў Росіі, або чаму Пуцін ёсць Пуціным, або калі Росія вернецца да Еўропы.
  (крыкі з аўдыторыі)
  Вернецца, але не ў той спосаб, якога б мы сабе жадалі.
  (крыкі)
  Росія ж была ў Еўропе — у Берліне двойчы, а казакі ў Парыжы паілі сваіх коней.
  (крыкі сціхлі)

  Росія без перапынку дзівіць і шакуе сваімі паводзінамі Еўропу, і Польшчу — таксама.
  Некалі ў 2001-ым Буш малодшы сустрэўся з Пуціным у Славеніі і сказаў, што зазірнуўшы ў вочы Пуціну, знайшоў там душу і нават заявіў, што Пуцін шчыры і годны даверу чалавек. Але ўжо праз 3-ы гады Джон Байдэн там душы не заўважыў, а сенатар Маккейн пабачыў у іх толькі толькі тры літары КГБ і нічога болей.


  Адзін польскі палітык (з-пад Быдгошчу) у 2010-м напісаў у нямецкай «Діе Вэльт», што Росія вельмі хутка можа далучыцца да НАТО, а ў 2014-м ён жа заявіў, што Росія вядзе імперскую палітыку і з'яўляецца пагрозай для Еўропы.

  Многа такога дзіўнага і шакуючага для еўрапейцаў адносна Росіі можна пералічыць. Брытанскі аналітык Эндру Манаган нават напісаў кніжку на тэму, чаму ж Росія так здзіўляе свет.
  (Эндрю Монаган – старший научный сотрудник программы по России и Евразии Королевского института по международным делам.)
  Research Paper Andrew Monaghan Russia and Eurasia Programme | May 2015

  A ‘New Cold War’? Abusing History, Misunderstanding Russia
  Росія робіць гэта ўвесь час — то шакуе Еўропу высадкай спецназу ў Прышціне, то здзіўляе прыходам да ўлады Пуціна, развязаннем 2-й вайны ў Чачні… Не кажучы ўжо пра вайну ў Грузіі і на Ўкраіне. Яна дзівіць Еўропу нават высылкай «пуцінскага» войска ў Сірыю.

  Увесь гэты час калектыўны Захад знаходзіцца як бы ў стане шоку і здзіўлення, здзіўлення і неразумення… І таму важна паспрабаваць усвядоміць, чаму ж Росія вось такая, якая яна ёсць.

  Каб знайсці адказ на гэтае пытанне, варта звярнуцца да трох тэорый, у тым ліку, і да тэорыі розных цыклаў развіцця Росіі.

  Такіх цыклаў за апошнія 300 год можна вызначыць некалькі. Спрашчаючы, можна сказаць, што кожны раз Росія пачынае цыкл ад фазы рэформ і спробы еўрапеізацыі і сканчае, практычна, мордам.

  Гэта можна аднесці і да часін царавання Пятра, так было і пры Аляксандры І — цыкл пачаўся ад ідэі Канстытуцыі ўнутры, а звонку — ад ідэі стварэння Канцэрту дзяржаў, які, можна сказаць, быў прадвеснікам Лігі Нацый, але ўсё скончыла ваенымі пасяленнямі Аракчэева.

  Наступны цыкл рэформ распачаў Аляксандр ІІ, а звярнуў яго ўжо Аляксандр ІІІ.

  Падобнае ж адбылося і ў часе паслярэвалюцыйным — рэформы НЭПу скончыліся сталінскім тэрорам.

  Тое ж назіраем і ў сучаснасці — пасля распаду СССР Росія прайшла шлях ад будавання дэмакратычнай дзяржавы да ідэй імперскасці і мілітарызму.


  (Вялікая загана еўрапейскіх разваг аб Росіі — гэта якраз разгляд СССР прадаўжэннем той «Росіі», якая існавала да камунафашыстоўскага перавароту на пачатку ХХ-га стагоддзя. У гэтым, на мой погляд, і хаваецца прычына сучаснага недаўмення і здзіўлення, і бездапаможнасці Еўропы. Прычына гэтага недаўмення таксама і ў тым, што еўрапейскія мысляры згадзіліся называць запланаваную самімі стваральнікамі КПСС перастройку савецкай сістэмы распадам СССР.)

  Што ж з'яўляецца прычынай такой цыклічнасці?


  У дапамогу, для высвятлення адказу на такое пытанне, — 3 тэорыі, сфармуляваныя цягам апошніх дзесяцігоддзяў.

  Гэта тэорыі
  1. Амерыканскага швецкага вучонага Стэфана Хэдлунда
  2. Філосафа і мастака Андрэя Пеліпенкі
  3. Філолага і мысляра Вадзіма Цымбурскага

  Тэорыя Хэдлунда:

  Стефан Петер Хедлунд (швед. Stefan Peter Hedlund, род. 20 декабря 1953 г.) — шведский исследователь, специалист по России. Профессор Уппсальского университета (с 1990 года).

  Новый институционализм исходит из двух общих установок. Во-первых, что социальные институты имеют значение (англ. institutions matter) и, во-вторых, что они поддаются анализу с помощью стандартных инструментов экономической теории. Основное внимание новая институциональная экономика уделяет анализу таких факторов как трансакционные издержки, права собственности, контрактные агентские отношения.

  По сравнению с неоклассической теорией новый институционализм вводит новый класс ограничений, обусловленных институциональной структурой общества и сужающих поле индивидуального выбора. Кроме того вводятся поведенческие предпосылки — ограниченной рациональности и оппортунистического поведения. Первая предпосылка означает, что человек, обладающий ограниченной информацией, может минимизировать не только материальные издержки, но и интеллектуальные усилия. Вторая означает «преследование собственного интереса, доходящее до вероломства» (англ. self-interest-seeking-with-guile), то есть возможность нарушения контрактов.

  Хэдлунд шукае такія чыннікі гаспадарчага ўзросту, якія спрыяюць менавіта развіццю грамадства і ўзрастанню ягонага дабрабыту, бо капіталізм жа быў знаны яшчэ раней існавання Еўропы сярэднявечнай ( у краінах Арабскіх, напраклад), але, як аказалася, а ні канцэнтрацыя капіталу, а ні існаванне рынку не з'яўляюцца гарантамі сталага ўзросту дабрабыту той, ці іншай, дзяржавы.

  Гарантам прамысловага развою выступае менавіта развіццё інстытуцый, якія даюць магчымасць далейшаму кшталтаванню гаспадарчых адносін і стабільнаму ўзрастанню дабрабыту супольнасці.

  Менавіта здольнасці для кшталтавання такіх інстытуцый якраз і бракуе ў Росіі. Асноўным шляхам узбагачэння для Росіі была ЗДАБЫЧА — прамысловая здабыча, але гэтым жа словам у русскай мове называна і ваенная здабыча.

  У Росіі не было сістэмы падаткаў, якія патрабавалі б прадстаўніцтва ў кіраванні краіны, як, напрыклад, гэта адбылося ў Англіі, з дэвізам «няма падаткаў без прадстаўніцтва».

  Вялікі князь маскоўскі ўрэшце назваў сябе царом і, як выглядае, не меў ніякіх абмежаванняў для сваго самаўладдзя.

  Пытанне ўласнасці таксама было на ніжэйшай ступені свайго развіцця — існаваў інстытут памесніцтва — то бок, пэўны абшар даваўся ў кармленне за ваенную службу. Вотчыннасць была скасавана і памешчыкі маглі валодаць зямлёй толькі з дазволу цара.

  Існавала кругавая парука — увесь род цярпеў з-за паніжэння статуса аднаго свайго прадстаўніка. (Сялянская абшчына — гэта таксама род кругавой парукі, з дапамогай якой збіралі даніну з тутэйшых плямён яшчэ прыхадні па рэкам і замерзлым балотам, рускія князі)

  Такім чынам, у Росіі УСЯ народная маса існавала, практычна, ў варунках першабытнага свету, і менавіта гэты вопыт выходзіць на першы план у моманты палітычнай разрухі ў краіне, што і было скарыстана тымі ж бальшавікамі — гэтая пакора грамады перад уладаром, перад уладай. Бальшавікі паводзілі сябе з народнымі масамі, як быццам які калектыўны ўладар часін позняга сярэднявечча.

  Тое ж самае мы назіраем і зараз — у апошнія 30 год.

  З гэтага вынікае, што расейскія эліты абмежаваны ў сваім уплыве на сітуацыю — яны павінны ўлічваць тое, што грамадства не гатова да лібералізацыі, бо ў яго папросту ніколі не было такога вопыту — вопыту грамадскага самакіравання. Эліты вымушаны адпавядаць запатрабаванню расіян. І заходнікам няма чаго чакаць ад Росіі аніякай лібералізацыі.

  Але чаму так адбылося?


  На гэтае пытанне паспрабаваў адказаць Андрэй Пеліпенка.

  У Еўропе менавіта касцёл выхоўваў у людства здольнасць да дыскусіі аб лёсе грамадства і ўладкавані варункаў жыцця. У Еўропе ніхто не меў манаполіі на праўду. Дыскусія была заўсёды і толькі ўзмацнялася з часам.

  У Росіі развой навукі філасофіі быў увогуле пад забаронай. Першым мысляром лічыцца Ламаносаў, Чаадаеў быў аб'яўлены вар'ятам, а петрашэўцы прысуджаны да пакарання смерцю.

  У Еўропе ніколі не было імперыі. Ніколі не перамагала ідэя імперыі.

  У Росіі імперыя існавала менавіта як тэакратыя, а ў такім статусе яна не можа мець кампрамісаў з нечым іншым. Яна можа іх мець толькі чыста ўтылітарна і часова. Яна не можа з нечым стабільна суіснаваць без паглынання.


  І далей узнікае пытанне, што спрыяла таму, што Россія ўтручалася ў справы Еўропы і ўсяго свету цягам апошніх 300 год.


  Зразумець гэта дапаможа тэорыя Вадзіма Цымбурскага і яго вызначэнні цыклічнасці фаз існавання Росіі.

  Згодна Цымбурскага, Росія гэта не Еўропа, але яна арганічна звязана з Еўропай.
  Існуюць пэўныя фазы заангажаваня Росіі ў справы еўрапейскія, бо сама Еўропа яе ўцягвае ў вырашэнне патрэб раўнавагі еўрапейскіх палітычных сіл:

  Фаза А: Росія — як саюзнік для сіл дамінуючых, пры гэтым Росія даволі гнуткая ў справах змены саюзнікаў. І гэтую фазу Росія выкарыстоўвае для таго, каб апанаваць буферны пас краін ад Балтыкі да Адрыятыкі.
  Гэтая фаза доўжылася ад Пятра да саюзу з Брытаніяй пасля 1905 -га года і скончылася стварэннем Антанты — то бок, доўжылася 150 год.

  Фаза В: Аб'яднанне занепакоенай Еўропы. (скончылася Пактам Молатаўdf-Рыбентропf) — доўжылася 30 год

  Фаза С: Перамога Росіі ў адказ на высілкі Еўропы зменшыць узрост дамінавання Россіі. (пачатак у 1947 — з пачаткам «халоднай вайны») — яшчэ як бы доўжыцца і сёння…

  Фаза D: Дамінацыя Росіі сканчаецца чарговай спробай Еўропы адсунуць Росію, што не суправаджаецца поспехам для Еўропы. (сёння)

  Фаза Е: Еўраазійская інтэрмедыя. Росія павінна ўзяць на сябе кіраванне пасам краін у азіяцкім накірунку.

  Для тлумачэння Цымбурскі скарыстаў тэорыю амерыканскага палітолага Райта — што рэвалюцыі ў вядзенні вайны не цалкам залежаць ад розвітку ўзбраення, але залежыць ад геапалітычных патрэб.
  Збройныя еўрапейскія дзеянні былі скіраваны на тое, каб мінімізаваць свае страты і павялічыць страты праціўніка. Гэтае імкненне часта прыводзіла да палітычнага вырашэння тых ці іншых пытанняў. І да прафесіяналізацыі арміі. Такія прынцыпы вядзення вайны скончыліся пасля французкай рэвалюцыі. І, таксама, з развоем прамысловасці і ўзрастаннем магчымасцей мабілізацыі цывільнага насельніцтва.

  Для Росіі ж усё было інакш, бо яна мела магчымасць чэрпаць з вялікіх рэсурсаў — людскіх і прыродных.

  Удзел Росіі ў справах Еўропы залежыць ад накладання фазы цыкла каардынацыі сіл еўрапейскіх і дэструкцыі бастыёну паса дзяржаў, якія размяжоўваюць Росію і Еўропу, на рэвалюцыйнасць у справах вядзення вайны. У залежнасці ад гэтага Росія можа быць заангажавана, або не — у справы Еўропы.

  Першы раз гэтае супадзенне адбылося ў ХVII стагоддзі, калі вайна вялася прафесіяналамі, а другі раз — у часіны пазнейшага Гарбачова, калі ЯО зрабілі нязначным мабілізацыйны эфект — і так адбыўся пераход да гібрыдных войн, якія зноў такі патрабуюць дзейнасці ваенных спецыялістаў.

  І гэты этап супадзення з фазай адсоўвання Росіі ад дамінавання сканчаецца!

  І набліжаецца новы рэвалюцыйны спосаб вядзення вайны з дапамогай аўтаматычных комплексаў баявых робатаў!

  І гэта азначае, згодна з тэорыяй Цымбурскага, што мы ўваходзім у фазу, калі Еўропа зноў «папросіць» Росію, каб Росія заангажавалася ў справы еўрапейскія.

  (канец лекцыі)

  (Чаму папросіць???? Бо Кітай, маўляў, гарантавана настругае болей робатаў?????? І калектыўнаму Западу трэба будзе з'яднацца з «Росіяй», каб перамагчы?????? Але навошта Еўропе быць на баку ЗША ў тарговай вайне з Кітаем? Чаму б Еўропе не стаць на бок Кітая — менавіта для гарантавання міру і агульнага еўраазійскага росквіту?)


  Каментары слухачоў лекцыі:  Росія нечага жадае, нешта можа — і тое робіць! А Еўропа жадае цалкам іншага — жадае жыць на сваім востраве і ўсталяваць на ім тэрор камфорту(люксусовы таталітарызм). Але востраў зрабіць не атрымаецца і таму еўрапейцы ўпусцяць Росію, пакуль кітайцы не прыйдуць. Але гэта не значыць, што кітайцы нас вызваляць ад расіян, бо найперш мы павінны вызваліцца ад уласнага глупства. Еўрапейская цывілізацыя жадае учыніць самазабойства, але расіяне не з'яўляюцца лекамі ад гэтага. (Ясны намёк?)
  Што наконт звароту цыкла ў кірунку Ціхага акіяну, дык ніякаіх шанцаў…

  Росія — гэта дзяржава для Еўропы, але гэта саюз плямён — перад Кітаем. І там яна мае мала шанцаў на супраціў. І расіяне-сібіракі, якія пачнуць ваяваць з кітайцамі стануць першымі еўрапейцамі ў Росіі. Але гэта — так, байкі. Пане Марку, дзенькуемы!  1.Расіяне жывуць у шызафрэніі: гора-гора — ніхто нас не любіць… Але затое ўсе нас баяцца!
  2. Навошта вызваляцца? Нам няма да чаго вяртацца.
  3. Свята ў Росіі — ВЫЗВАЛЕННЕ АД ПАЛЯКАЎ.
  А палякі і не ведалі, што яны былі акупавалі Росію. Для расейцаў Росія — гэта Крэмль.
  4. Вар'яцкая імперскасць. Цэнтр Масква, а далей з кожным кіламетрам расце нянавісць да Масквы.
  5. Сібір тоіць ідэю сваёй незалежнасці. Расце абурэнне тым, як Москва грабіць, пакідаючы горы бруду. Хто спрабуе патрабаваць парадку, атрымвае бязмежны тэрор і шантаж.
  Мараль: Расейцаў, як народа, — няма. Ёсць толькі рэгіёны. І гэтыя рэгіёны твораць жыццё, як марэны пад ледавіком, і калі ледавік растане, то пад ім адкрыецца новы, невядомы зараз, свет.

  Dr Marek Budzisz: Так, але страшэнна нечаканым будзе для нас той свет — пад тым лядоўцам-ледавіком!  Андре́й Анато́льевич Пелипе́нко (3 ноября 1960, Калуга — 1 декабря 2016, Москва) — российский культуролог и философ, художник, литератор. Кандидат искусствоведения, доктор философских наук, профессор. Сферы научных интересов — теория культуры, историческая и культурная антропология, психология творчества. Более двадцати лет разрабатывал авторское направление — смыслогенетическую теорию культуры. Автор нескольких научных монографий, более ста статей, более тысячи живописных и графических работ и ряда литературных произведений.

  Судьба русской матрицы

  Католическая Европа пошла по пути глобального преобразования системы: трансформировались оба полюса. На протяжении всего Средневековья между исходными полюсами средневекового космоса, в силу реализации заложенной в раннем христианстве потенции антропологического максимализма, развивалась третья, пограничная медиативная зона – антропная, связанная с собственно человеческим миром и его имманентными проявлениями.
  Россию, как варварское продолжение византийской цивилизации с её Восточным христианством, постигла иная, пожалуй, наиболее печальная историческая участь. Срединная зона между системообразующими полюсами так и не развилась.

  Мир в русском традиционном сознании предстаёт безысходной юдолью печали, а жизнь – лишённой смысла, ибо реальность неисправима, а скачка в рай уже точно не будет.

  Ситуация ещё могла бы быть поправима, если бы общественное сознание не было бы столь инфантильно, фольклорно и антиисторично. Мир описывается набором племенных по своей структуре мифологем, почти полностью блокирующих рациональное восприятие реальности. Время для такого сознания течёт циклично, точнее, по спирали, но с очень вялой поступательной компонентой. Исторический опыт не аккумулируется, статус события и факта зависит от его интерпретации в мифе. Всё нерелевантное мифу – отбрасывается. Циклы мифологического времени членятся сменой власти – космизующего субъекта и источника всякого бытия. Приход нового правителя знаменует очередное обнуление времени и ритуальное обновление космоса, когда жизнь начинается с чистого листа, а весь накопившийся исторический опыт сбрасывается как ветхая одежда

  Нетрудно заметить, что Западной Европе на протяжении всей её послеантичной истории противостояла империя. Империи, как удавшегося идеократического проекта на Западе не было, как не было и устойчиво воспроизводящегося имперского сознания – а именно оно и есть главный критерий «имперскости». Вплоть до конца Средневековья Европа грезила о возрождении римского величия, одухотворённого христианской утопией. Такого рода грёзы имели место едва ли не везде, вплоть до провинциальной Португалии. Но не стоит попадать под гипноз имперской риторики. Ни Каролинги, ни Оттоны, ни их наследники – императоры Священной Римской империи Германской нации так и не создали настоящей империи. Дело даже не в том, что последняя представляла собой довольно рыхлый конгломерат территорий, а император даже не имел постоянного домена. Дело в том, что не складывалось имперского сознания, а исторические обстоятельства не отвечали требованиям реализации глобального идеократического проекта…

  Итак, в Европе были имперские тенденции, служившие внутренней диалектической антитезой генеральной доминанты – процесса формирования национальных государств. А вот извне Европе постоянно противостояла настоящая (состоявшаяся) идеократическая империя. Сначала это была Византия, затем арабский Халифат, взлетевший на фоне сворачивающейся, как шагреневая кожа Ромейской державы. Затем эстафету всемирной по претензиям империи приняли турки, а с 16 в. подоспела и Московия, провозгласившая себя третьим Римом не только в духовном, но уже и в политическом смысле.

  В широкой исторической перспективе Русь\Россия и Европа связаны последовательно развивающейся диалектикой взаимодействия, взаимоотрицания и взаимоформирования. От синкретической близости к Европе в эпоху Киевской Руси, через нарастающий византинизм и антилатинство владимиро-суздальских, а затем московских князей к идее третьего Рима и вполне зрелой имперской деспотии Ивана Грозного шёл путь подспудного вызревания диалектической антитезы европеизму, который в муках и коллизиях неуклонно взращивал цивилизацию буржуазных наций.

  С эпохи Ивана Грозного Русь обозначилась для Европы в качестве внешней имперской антитезы, и диалектическое противостояние приобрело уже вполне выраженный характер. Шаг за шагом укрепляя своё имперство, с такой железной последовательностью обходя любые альтернативы, что в одном этом можно найти убедительнейшие оправдания самого радикального исторического детерминизма, Московия наращивала геополитическое взаимодействие с Европой и, по крайней мере, с эпохи Петра, заняла позицию противостоящей ей империи. Диалектически противоположные культурно-цивилизационные парадигмы вошли в завершающую фазу своего имманентного развития. Симметричная противоположность набора культурно-цивилизационных факторов стала явственнее, противоречия острее, противостояние напряжённее.

  Запад трансформировал раннебуржуазное цивилизационное качество в систему либеральной демократии. Идеократическая империя, изжив православную догматику трансформировалась в империю советскую, перекодировав нетрансформируемый образ Власти из православного монарха в партийного вождя, Опонское царство – в коммунизм, богоизбранный народ – в избранный социальный класс-гегемон и т.д. В этом, если продолжать рассуждать в духе исторического детерминизма, и заключался главный императив обновлённой на марксистский лад идеократии.

  Хитрость исторической диалектики в том, что за нарастающей остротой противостояния, приходящей на смену первоначальной синкретической нераздельности, плохо просматривается макроисторическая комплементарность. С распадом СССР, глобальная историческая диалектика противостояния\комплементарности России и Запада оказалось снятой. И после этого, говоря словами Гегеля, отпавшие от фронта движения истории формы предоставлены своей собственной диалектике. Для России, выполнившей полностью своё историческое предназначение, эта диалектика оказалась весьма драматичной. Дух развития покидает Россию постепенно, уберегая от смертельных катаклизмов и предоставляя шансы вскочить на подножку уходящего поезда. Но шансы не используются, время растрачивается и темпы ухода «духа» нарастают.

  Всё это имеет самое прямое отношение к вопросу о том, в каком положении сейчас находится РМ. Её состояние можно соотнести с живым мертвецом, этаким суетливым и неугомонным зомби. Единственный ресурс, который продлевает его полу-эфемерную жизнь – это психологическая инерция и страх хаоса. Так стоят, будто живые, сгнившие изнутри деревья. Но что же дальше? Каковы исторические перспективы?  Вади́м Леони́дович Цымбурский (17 февраля 1957, Львов — 23 марта 2009, Москва) — советский и российский философ, исследователь геополитики, филолог, историк и лингвист, гомеровед, этрусколог, хеттолог, политолог.

  Среди научных интересов В. Л. Цымбурского — этническая и языковая история средиземноморского ареала в древности, теория и история геополитики, вопросы цивилизационной гео- и хронополитики, цивилизационного строения современного объединенного мира, проблемы анализа языка политики. Ввёл в современную политологию понятие лимитрофа.

  Цымбурский является одним из создателей отечественной теоретической политологии, будучи в 1990-е годы ведущим автором и интеллектуальным лидером журнала «Полис». Хотя первые статьи публицистического характера выходили еще в 1990—1991 годах, подлинная известность пришла к нему в после публикации в 1993 году в журнале «Полис» программной статьи «Остров Россия».
  Центральная задача Цымбурского — попытка пересмотреть традиционные представления о России как геополитическом субъекте. Цымбурский вводит метафору «похищение Европы», которая означает восприятие Россией себя как Европы. Такое восприятие, согласно Цымбурскому, возникшее в результате цивилизационного выбора в XVIII веке и определяющее последующую российскую политику влечет за собой постоянные попытки вмешиваться в европейское пространство политическим и военным образом, самой же Европой Россия постоянно отторгается. Данное вмешательство носит характер имперских стратегий. В конце XX века Россия самостоятельно лишила себя контроля за пограничными («лимитрофными») территориями в результате осознания своего имперства; распад империи имел непосредственной причиной глубинное политическое стремление к изоляционизму, не осознаваемое ни российскими либералами, ни националистами.

  ЭТО ТВОЙ ПОСЛЕДНИЙ ГЕОКУЛЬТУРНЫЙ ВЫБОР, РОССИЯ?

  Детство в Коммунарске (ныне Алчевск) на Донбассе, отрочество в Могилеве, студенческие годы в общежитии, а в высказываниях прямота, парадоксальность и неожиданность. Но поэтическое воображение, сила самостоятельной мысли и талант превращения всего, о чем задумается, в смысл, даны ему в избытке. Поэтому я завидую тем, кто еще не читал помещенных здесь его статей, и хотела бы, чтобы тех, кто сможет их прочесть, было побольше. Пусть Интернет сделает их физически доступными для возможно большего числа филологов и мифологов, историков и археологов. Много их не будет никогда.
  • нет
  • 1
  • -1

  46 комментариев

  avatar
  памылак напэўна мора — цэлы дзень вышуквала новыя веды, перакладала, пчолка я…

  Гаспадзін цар Брамы скажа «спасіба»?
  0
  avatar
  цэлы дзень вышуквала новыя веды, перакладала, пчолка я…
  пчелка полезное делает, мед. а у вас получился напрасный труд. никто читать не будет. лучше бы уж капусты заквасили пасхальный кулич испекли, чтоли.
  +2
  avatar
  пасхальный кулич
  Пані хрысціянка?
  І за гэтыя гады ніхто на Браме нават не ціўкнуў пра такіх геніяльных людзей, як тыя пералічаныя ў выступе Марэка Будзіча… Самой прыйшлося вышукваць. А каб я не вывучыла польскую мову?
  0
  avatar
  лучше бы уж капусты заквасили пасхальный кулич испекли, чтоли.

  И в церковь сходили, грехи замолили. У нее грехов много. За версту чую упоротую в прошлом большевичку. Да и на Браме она столько гадостей наваляла. Грех на грехе. Не примут ее с таким багажом в рай.
  -2
  avatar
  За версту чую упоротую в прошлом большевичку.
  знасіўся нюх
  Грех на грехе
  Толькі праўда. Не смачная атлічнікам гістфака?
  ні нюху, ні смаку… пасля столькага з'едзенага з падачы гарацкіх русскаязыкіх настаўнікаў
  0
  avatar
  Покайся, грешница.
  -2
  avatar
  У чым? Я не разумею. У тым, што ўжо нават і не сумняюся хто спаліў хатыньцаў?
  0
  avatar
  В большевизме. Ты же большевичка на самом деле. Однолинейная как грабли. Те были адептами коммунизма. Ты такая же, но с антикоммунизмом. Грешница.
  -2
  avatar
  Бальшавікі адрозніваліся ад меньшавікоў тым, што былі гатовыя да паслуг апошніх бандытаў на шляху будаўніцтва свайго «камунізма».
  Троцкі Сталіна «знішчаў», прыпамінаючы таму, што Сталін збіраўся нешта такое удзельнічаць у палітычнай барацьбе, у выбарах пасля лютаўскай рэвалюцыі. А іншыя — цягніковыя ленінцы — і не думалі, і не збіраліся. Тэрор, разруха, галадамор — не толькі ў Расеі, але і ў Германіі.

  Ну і для чаго вы там нешта пра граблі мэкнулі?

  Усё ў бальшавічкоў атрымалася, але ў Германіі выбары не ўдалося выкінуць з ланцужка.
  Еўропа — таму, што!
  0
  avatar
  Никогда раньше не слыхал ни о Мареке Буджиче, ни о трёх остальных мыслителях, на которых тот опирается. Похоже, ничего не потерял от этого незнания.

  От имени Хедлунда, фактически, пишут (в пересказе Буджича, переведенного Алиной) о том, что все остальные называют неофеодализмом, ресурсным проклятием, или внеэкономическим присвоением природной ренты в недоразвитых странах, богатых природными ресурсами (нефтью, но не обязательно именно ею). Совершенно за скобками осталось, при чём (и где именно) здесь «новый институционализм» Хедлунда и ему подобных, добавляет ли он что-то в понимание проблемы и нужен ли хоть где-то вообще, или применительно к РФ. От имени Хедлунда в тексте даны лишь общие места и трюизмы.

  От имени Пелипенко, как и можно ожидать от 99% современных философов, просто пустая болтовня. Причём, настолько пустая и краткая, что даже не вижу объекта для комментирования. Чья это заслуга — самого Пелипенко, Буджича, или Алины — понятия не имею. Оставлю этот вопрос открытым.

  Что до Цымбургского, то позабавила фразочка «подлинная известность» (кто его вообще знает? отзовитесь!) в биографии. В содержательном отношении от имени Цымбургского, ещё одного философа, дана пустая болтовня (более обильная, впрочем), плюс фактические ошибки. Например, куда-то делось доминирование РИ в Европе начала 19 века, успешно впоследствии купированное в довольно короткий срок.

  Поскольку речь идет о двойном пересказе, теоретически нельзя исключить эффект «испорченного телефона». Поэтому везде использовал оговорку «от имени». Что до инвектив в адрес философов вообще, то они не связаны (пока) непосредственно с обсуждаемыми здесь лицами и являются лишь моим личным предубеждением общего характера.

  Что до текста, то читать не рекомендую. Но и оценивать не буду, дабы не отвратить Алину от благотворного переключения с написания собственных безумных комментариев на куда более безвредный перевод чужой пустопорожней трепотни.
  +1
  avatar
  шо пан сакоча? ідзіце і чытайце усіх гэтых мысляроў у арыгінале — дзеля гэтых спасылак увогуле і сам пераклад-пераказ зроблены.
  более безвредный перевод чужой пустопорожней трепотни.
  Не, дарагі пан, там карысныя рэчы сказаны. Вельмі важныя і карысная рэчы — для кожнага чалавека, які здольны думаць, бо не стрыножаны абаронай заваёў камунафашызму.
  А вось вашае сакатанне пра уйгурскія лагеры смерці — верх маразму.
  -1
  avatar
  думаць

  Снова болтаете о вам неведомом
  -1
  avatar
  нагрузіць цялежку цару Брамы сабраліся?
  Як, дарэчы, вы можаце смець абараняць уйгурскіх тэрарыстаў і крытыкаваць сапраўдных змагароў за вызваленне ад акупантаў? Гэта магчыма толькі для фанатыка нейкіх ідэй. Адпаведна — для чалавека, не здольнага думаць.
  -1
  avatar
  Обильные и невозбранные комментарии злобных умалишённых придают Браме неповторимый шарм
  0
  avatar
  и невозбранные
  камень у гародчык? Цар ужо ў сіняках, напэўна.
  Я працавала з учорашняга дня да сёняшняй раніцы(сном не ахвяравала), каб данесці развагі нашых найродных братоў палякаў аб лёсах Расеі і Еўропы — як магла старалася, а пан пціца такі няўдзячнік… Дзе вашае сумленне?
  Вы ўвогуле брат беларусам?
  0
  avatar
  дабы
  Накаркал.
  +1
  avatar
  Совершенно за скобками осталось, при чём (и где именно) здесь «новый институционализм» Хедлунда и ему подобных, добавляет ли он что-то в понимание проблемы и нужен ли хоть где-то вообще, или применительно к РФ.
  Вельмі «при чём» і менавіта для РФ, у якой прадаўжаеца тэрор дурачэннем — раней уцюхвалі пра будаўніцтва камунізма, а цяпер прадаўжаюць тое самае, толькі па-перастроенаму.
  Для чаго гэта патрэбна?
  А каб сядзелі масы неразумныя, не ўсведамаляючы што адбываецца і кінулі нават напружвацца перамагчы гэтыя арміі паскуд.
  А паскуды не абмежаваны ў сваім вераломстве, яны нават пашыхтаваны ў фашыны у справе абрабавання гэтай, ужо сто год калектыўна рабаванай імі, масы народу, што займела некалі шчасце стаць базай для «міравой рэвалюцыі».
  новый институционализм вводит новый класс ограничений, обусловленных институциональной структурой общества и сужающих поле индивидуального выбора. Кроме того вводятся поведенческие предпосылки — ограниченной рациональности и оппортунистического поведения. Первая предпосылка означает, что человек, обладающий ограниченной информацией, может минимизировать не только материальные издержки, но и интеллектуальные усилия. Вторая означает «преследование собственного интереса, доходящее до вероломства» (англ. self-interest-seeking-with-guile), то есть возможность нарушения контрактов.
  0
  avatar
  Давеча тут кто то фонтанировал на счёт того, что Россия перестала вкладывать деньги в амерские бумаги и теперь может кредитовать сама себя.

  Несмотря на риск санкций, Россия продолжает вкладываться в американские бумаги. Это вполне объяснимо: они ликвидны и дают неплохую доходность. Так поступает не только Россия. Впрочем, для развития экономики стоило бы размещать резервы в инвестиционные экономики, а не поддерживать другие страны.

  Россия отказалась от наращивания инвестиций в золото и снова покупает американские облигации, свидетельствует недавно опубликованная статистика Минфина США. Так, в феврале госорганы нашей страны увеличили вложения в ценные бумаги США на 10%.

  Полностью krizis-kopilka.ru/archives/63564
  0
  avatar
  А так то в России всё по прежнему.

  Производство российских летательных аппаратов в первом квартале 2019 года упало на 42% к аналогичному периоду прошлого года, передает 24 апреля РБК со ссылкой на данные Росстата.

  В сводную статистику включена информация как о гражданской, так и военной авиационной технике. Это крупнейшее снижение среди всех отраслей промышленного производства в январе—марте 2019 года.

  Снижение производства летательных аппаратов за весь 2018 год составило 12,7%. А с учетом космических аппаратов — 13,5%.

  Ранее Росстат сообщал, что производство российских летательных аппаратов, включая космические, в 2018 году упало на 13,5% после роста на протяжении нескольких лет.

  Причиной снижения темпов могло стать намерение США запретить поставку на Россию комплектующих. Из-за этого производителям пришлось искать аналоги в странах Юго-Восточной Азии.
  +2
  avatar
  для развития экономики стоило бы размещать резервы в инвестиционные экономики, а не поддерживать другие страны

  Что имеет в виду этот кризис-копилочный бредогенератор?

  Инвестицию валюты и золота в нацэкономику РФ? Это невозможно технически.

  Инвестиции в какие-нибудь развивающиеся страны вместо США? А это, что, не «другие страны»?
  0
  avatar
  Производство российских летательных аппаратов в первом квартале 2019 года упало на 42% к аналогичному периоду прошлого года, передает 24 апреля РБК со ссылкой на данные Росстата.
  Нічога страшнага. РФ-СССР прадаўжае быць уключанай у спецыфічную МРТ — і ад яе толькі грошай ад выкачкі рэсурсаў былой расейскай зямлі патрабуецца, а ўжо табуны робатаў знойдзецца каму настругаць — былыя саюзнікі пераймаюцца менавіта ахамутаннем і стрыножаннем Еўропы — гэтым самым яна зноў паддасца іх уладзе — менавіта калі не стане супольна з Кітаем і Турцыяй на абарону міра на Зямлі.
  -1
  avatar
  Запад трансформировал раннебуржуазное цивилизационное качество в систему либеральной демократии. Идеократическая империя, изжив православную догматику трансформировалась в империю советскую, перекодировав нетрансформируемый образ Власти из православного монарха в партийного вождя, Опонское царство – в коммунизм, богоизбранный народ – в избранный социальный класс-гегемон и т.д. В этом, если продолжать рассуждать в духе исторического детерминизма, и заключался главный императив обновлённой на марксистский лад идеократии.
  вось чаго пан рассакатаўся! А я і не заўважыла — проста скапіявала блок тэксту, у надзеі што там абавязкова знойдзецца золата. Але найперш уразіла дакладнасцю наступнае:
  Мир в русском традиционном сознании предстаёт безысходной юдолью печали, а жизнь – лишённой смысла, ибо реальность неисправима, а скачка в рай уже точно не будет.

  Ситуация ещё могла бы быть поправима, если бы общественное сознание не было бы столь инфантильно, фольклорно и антиисторично. Мир описывается набором племенных по своей структуре мифологем, почти полностью блокирующих рациональное восприятие реальности. Время для такого сознания течёт циклично, точнее, по спирали, но с очень вялой поступательной компонентой. Исторический опыт не аккумулируется, статус события и факта зависит от его интерпретации в мифе. Всё нерелевантное мифу – отбрасывается. Циклы мифологического времени членятся сменой власти – космизующего субъекта и источника всякого бытия. Приход нового правителя знаменует очередное обнуление времени и ритуальное обновление космоса, когда жизнь начинается с чистого листа, а весь накопившийся исторический опыт сбрасывается как ветхая одежда
  Всё это имеет самое прямое отношение к вопросу о том, в каком положении сейчас находится РМ. Её состояние можно соотнести с живым мертвецом, этаким суетливым и неугомонным зомби. Единственный ресурс, который продлевает его полу-эфемерную жизнь – это психологическая инерция и страх хаоса.
  -1
  avatar
  Вось так… А цэлыя атрады лятучых аналітыкаў завальваюць люд сваім русскамоўным шлакам, каб гэтае «общественное сознание не было бы так і ЗАСТАЛОСЯ инфантильно, фольклорно и антиисторично

  Строілі, строілі камунізму тую і вось на табе! — мышка хвосцікам махнула і няма ніякай камунізмы. І сядзяць русскаязыкія інфантыльныя, антыгістарычныя і на ўсіх злобныя.

  І як гэта так магло атрымацца пасля такіх адукаваных гарацкіх настаўнікаў?
  -1
  avatar
  або калі «Росія» вернецца да Еўропы

  А разве она когда-то была Европой? Не слышал.
  0
  avatar
  Монро, дайте определение термину «Европа».
  -1
  avatar
  термину «Европа».
  Не расия.
  +1
  avatar
  :)
  не дачакаецеся…
  гаспадзін порхаўка толькі «пыл» у вочы пускае
  0
  avatar
  дайте определение термину «Европа»

  Вот такое определение:

  0
  avatar
  казкі тыя, «Братьев Гримм» — страхі…
  aslaw. grьměti ‘donnern’, russ. gremét’ (греметь) ‘donnern, klirren, dröhnen’, aslaw. gromъ, russ. grom (гром) ‘Donner’ (s. ↗Pogrom), lit. gramė́ti ‘mit Gepolter fallen’, grumė́ti ‘dumpf dröhnen’ an ie. *ghrem- ‘laut und dumpf tönen, donnern, grollen, zornig sein’ an.
  0
  avatar
  Монро, дайте определение термину «Европа».
  Я в слуги не записывался, Гугл в помощь. Только смотреть не географическую Европу, а ментальную, культурную. А ментали русские- азиаты, а не европейцы. Ты им хоть ссы в глаза, а они свое: а че такое, мы Крым возвратили в родную гавань. А что при этом собственный договор с Украиной нарушили, где клятвенно обязывались признавать терр. целостность Украины, так вот тут москалям хоть ссы в глаза, все равно врут и лгут.
  +1
  avatar
  А азиаты это как кто?
  Как казахи и киргизы? Как китайцы? Как японцы? Как корейцы? Как иранцы?

  А украинцы не нарушили?
  Или, как это принято у беларусиков, договора с москалями обязательны только для москалей — а для беларусиков выполнение факультативно — если выгодно или если прижмут?
  Я так понимаю беларусское представление о выполнении договоров — это по европейски?
  0
  avatar
  А азиаты это как кто?
  А азиаты это лично вы, Путин и большинство москалей в России. Вы к европейской культуре банально не принадлежите. Вы банально никаким боком к европейской цивилизации.
  0
  avatar
  В Минобороны уточнили, что пятеро курсантов, не знавших правил ношения формы, выразили свое недовольство из-за информации об отмене погон небесного цвета на обмундировании.


  Сколько погон у рузьге курсанта?
  0
  avatar
  Резюмируем — мы «азиаты» не как казахи, китайцы и прочие.
  Мы отдельные такие «азиаты» — как русские.:)
  Ну или просто русские.
  0
  avatar
  Резюмируем — мы «азиаты»

  азиопцы
  0
  avatar
  Мы отдельные такие «азиаты» — как русские.
  Ну или просто русские.
  Собсно это давно известно соседям России.

  «Да, скифы мы....» А. Блок

  Мильоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы.
  Попробуйте, сразитесь с нами!
  Да, Скифы — мы! Да, азиаты — мы, —
  С раскосыми и жадными очами!
  0
  avatar
  И чо?
  Вы ваше «азиаты» используете в той же коннотации как обычно используют термин «фашист» образованцы — т.е. в смысле «плохой».

  Но странно от нас то ожидать что мы будет стесняться того что мы русские.:)

  Т.е. когда вы говорите — вы, русские, «азиаты» (не как китайцы или казахи, а как русские) — то вы де-факто говорите «вы, русские -русские».:)
  0
  avatar
  Но странно от нас то ожидать что мы будет стесняться того что мы русские.
  Свиньи, кстати тоже не грамма стеснения. С головой в дерьмо — это норма.
  +1
  avatar
  Дык после вашей гибридной агрессии против Украины ничего другого вы и не заслуживаете.
  0
  avatar
  «Вы так говорите как будто это плохо»©:)
  0
  avatar
  ничего другого вы и не заслуживаете.
  «Вы так говорите как будто это плохо»©
  Потеря [Россией] репутации — лишает возможности Украину и РБ шантажировать потерей репутации.©
  Ну, скажем, несколько курсов на психфаке относящихся к устройству ЦНС прослушал.©
  «Приди и возьми» ©
  «У белорусиков эпически проблемно с логикой» ©
  когда употребляются слова евреи умнее белорусов — речь заведомо идет о средних по выборке параметрах.©

  Справедливости ради — если в очередной раз сайт покинет Монро и, скажем, я — трафик у вас упадет раза в два ©

  Нука-нука.
  Пообщайтесь-ка с Монрой на парочку. Как шерочка с машерочкой, если можно.
  Подымите-ка трафик форуму разика в два.
  +2
  avatar
  Вы решили присоединиться к категории «хамский мальчик»?
  -1
  avatar
  Вы решили присоединиться к категории «хамский мальчик»?

  Ничёсе прилетело.
  И это от «собрата»-соколлеги-философа.
  У вас, на Росии, у «россиянчиков» (тм, ответочка), цитирование нетленки считается нынче хамством по по отношению к цитируемому?
  Бывает. Сочувствую.
  0
  avatar
  Дожили: Мемнон брезгует своим срацио
  0
  avatar
  о вы де-факто говорите «вы, русские -русские».
  свиньи.
  +1
  avatar
  А ментали русские- азиаты,
  Азиаты нормальные. С нимо можно договариваться.
  А руские просто мудаки.
  +1
  У нас вот как принято: только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут делиться своим мнением, извините.