Polska
 • 974
 • Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o repatriacji.  polskieradio 28.04.2017 15:22

  Prezydent Andrzej Duda podpisał siedem ustaw, w tym nowelizację ustawy o repatriacji. Nowe przepisy mają ułatwić proces powrotu i osiedlanie się w naszym kraju Polaków ze Wschodu do czwartego pokolenia wstecz.

  To ustawa, na którą czekają nasi rodacy na Wschodzie — podkreślił w rozmowie z IAR sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Adam Kwiatkowski. Zdaniem ministra, nowe przepisy ułatwiające powrót potomkom osób zesłanych na Wschód są momentem sprawiedliwości dziejowej. «To bardzo ważne, aby nasi rodacy, którzy mieszkają poza granicami, widzieli, że Polska o nich pamięta” — powiedział minister Kwiatkowski. Podkreślił, że nowe, lepsze rozwiązania prawne umożliwiają powrót ze Wschodu wszystkich Polaków.

  Nowelizacja zmienia definicję repatrianta. Według nowych przepisów będzie to osoba, która przybyła do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej wydanej w celu repatriacji z zamiarem osiedlenia się na stałe.

  Ustawa przewiduje ustanowienie Pełnomocnika Rządu oraz powołanie Rady do spraw Repatriacji.
  Nowe przepisy zakładają także stworzenie ośrodków adaptacyjnych dla repatriantów, przyznanie osobom przebywającym w ośrodkach adaptacyjnych świadczenia pieniężnego w wysokości 200 zł miesięcznie czy przydzielanie repatriantom znajdującym się w szczególnej sytuacji, osoby wspierającej.

  Ustawa przewiduje też pomoc finansową na cele mieszkaniowe w formie dopłaty do czynszu najmu lokalu mieszkalnego albo opłaty za zakwaterowanie w domu studenckim, albo kosztów nabycia lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego. Przepisy umożliwiają również między innymi ubieganie się przez repatrianta o częściowe pokrycie kosztów remontu lokalu mieszkalnego lub domu, a także zwolnienie z podatku od spadków i darowizn (lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych) otrzymanych przez repatriantów.

  Zmiany w prawie dotyczą także objęcia opieką zdrowotną przez okres do 90 dni od dnia przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej osób, które nabyły obywatelstwo polskie w drodze repatriacji.
  Ustawa wejdzie w życie 1 maja, z wyjątkiem zapisu dotyczącego zakresu pokrycia kosztów związanych z podjęciem w Polsce nauki przez osobę małoletnią, podlegającą obowiązkowi szkolnemu, który wejdzie w życie 1 września.
  Szacuje się, że w ciągu dziesięciu lat do kraju może wrócić około 10 tysięcy potomków zesłańców
  • нет
  • 0
  • +5

  2 комментария

  avatar
  do czwartego pokolenia wstecz.

  Так-с. Дед с бабкой по матери у меня были поляки. Это третье поколение назад.

  Могу въехать в Польшу.

  Однако документы об их польскоп происхождении сгорели в Березинском костеле.

  Шорт побьери, придется таки оставаться белорусом.*demon*
  0
  avatar
  Panie Duda, ustawa powinna obejmować więcej pokoleń — nie tylko cztery. Bo zamyka ona prawo powrotu do Polski wielu ludziom — na warunkach repatriacji. Ustawa pożyteczna ale zbyt «płytka»
  +1
  У нас вот как принято: только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут делиться своим мнением, извините.