Беларусь
 • 582
 • „Pora! Pora!” Białoruś upamiętniła na monecie bunt przeciw Rosji. Moskwa wściekła (FOTO)  Jak można upamiętniać „ludobójstwo na Rosjanach”! – oburza się rosyjska propaganda.Chodzi o wypuszczony właśnie w ramach numizmatycznego projektu „113 miast Białorusi” pamiątkowy 1 rubel poświęcony Mohylewowi. Widnieje na nim miejski Ratusz, herb i słynne wezwanie tamtejszych mieszkańców do powstania przeciwko Rosji: „Pora! Pora!”.

  Chodzi o wydarzenia z XVII w. kiedy to w wyniku najazdu wojsk rosyjskich Rzeczpospolita utraciła Mohylew w 1654 r. Dwukrotne próby jego odbicia z rąk Rosji w latach 1655 i 1660 zakończyły się niepowodzeniem. Dopiero powstanie mieszczan, które wybuchło 1 lutego 1661 r. pod wodzą burmistrza Józefa Leonowicza pozwoliło odzyskać miasto.
  W ciągu jednego dnia mieszkańcy Mohylewa rozgromili cały rosyjski garnizon i wygnali okupantów z miasta. To właśnie słynne wezwanie burmistrza Leonowicza do powstania przeciwko Rosji: „Pora! Pora!” widnieje na wypuszczonej właśnie białoruskiej monecie.
  Przypomnijmy, że w uznaniu dzielnej postawy ludu Mohylewa król Jan Kazimierz przywrócił mu wtedy prawo magdeburskie, pieczęć i herb, który istnieje do dziś. Wygnanie Rosjan umożliwiło ponowny rozkwit miasta. Jego prawa zostały zrównane z Wilnem, mieszczanom pozwolono nabywać majątki ziemskie, wielu z nich, w tym burmistrz Leonowicz, otrzymało szlachectwo.

  Wkrótce rozpoczęto budowę ratusza, a w kolejnych latach wzniesiono piękne kościoły. Wracając z wyprawy przeciwko wojskom Rosji w 1664 r. polski król spędził w 1664 r. święta Wielkanocne właśnie w Mohylewie.

  Dla rosyjskich szowinistów wydanie na Białorusi monety o nominale 1 rubla upamiętniającej tamte historyczne wydarzenia to szok. I chociaż wypuszczono ją tylko w 100 egzemplarzach to fala oburzenia przetoczyła się przez portale w całej Rosji.

  Według tamtejszych „historyków”, powstanie w Mohylewie było „rzezią, w trakcie której wymordowano 7 tys. Rosjan”. Skąd wzięli tę liczbę? – nie wiadomo. Nikt w Rosji nie wspomina, oczywiście, że owi Rosjanie to było wojsko okupacyjne, które zaledwie 7 lat wcześniej krwawo zajęło miasto.

  „Opozycyjna, a teraz także oficjalna białoruska historiografia regularnie twierdzi, że wydarzenia z historii Rzeczypospolitej i Wielkiego Księstwa Litewskiego były „białoruskie”. Za Białorusinów uważani są buntownicy i terroryści, tacy jak Tadeusz Kościuszko i Konstanty Kalinowski” – oburza się rosyjski portal EurAsia Daily.

  Z kolei działacze białoruskiej opozycji zauważają, że dawne wezwanie do zrzucenia rosyjskiego jarzma: „Pora! Pora!” ma bardzo aktualny wydźwięk. Dodajmy, że w białoruskiej serii „113 miast Białorusi” wypuszczono już pamiątkowe monety m.in. ze Słuckiem, Uzdą i Kleckiem.  Reporters.pl
  • нет
  • 0
  • +2

  5 комментариев

  avatar
  Jak można upamiętniać „ludobójstwo na Rosjanach”! – oburza się rosyjska propaganda.
  А самі з такой помпай святкуюць сваё «4 ноября» — як, бач, вызваліліся ад палякаў-літвінаў.
  +3
  avatar
  І чаму замінусавалі артыкул? Выдатны гістарычны прыклад супраціву супраць акупатнтаў. Беларусы — народ, які не церпіць прыгнёт над сабою. Гэты прыклад даказвае гэта
  0
  avatar
  Да недели три уже как об этом писали, в т.ч. и тут, на Браме.
  0
  avatar
  Nie zauważyłem że już był ten temat przerabiany.
  +1
  У нас вот как принято: только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут делиться своим мнением, извините.